Karjerai

Karjeras Izglītības darba plāns 2023./2024.m.g. [PDF]

Izglītības iespējas pēc 9. klases

Karjeras izglītības programma 1.- 9. klasei [PDF]

Karjeras nedēļas 2022 darba plāns [PDF]

Tavas attīstības iespējas – karjeras plānošana  skolas laikā

2020./2021. mācību gada pasākumi

2019./2020. mācību gada pasākumi

2021./2022. mācību gada pasākumi

2022./2023. mācību gada pasākumi

 

Individuālās karjeras konsultācijas 

 Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?      

  • Saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;  
  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības; 
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs; 
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē. 

Pieteikšanās: rakstot uz [email protected] vai  

                        zvanot pa tālruni 67034410. 

Skolēniem individuālās karjeras konsultācijas ir pieejamas bez maksas.  

 Konsultācijas pieejamas arī online režīmā. 

Konsultāciju norise iespējama attālināti Zoom programmā. 

2021./2022. mācību gada 9. klases absolventu tālākās karjeras izvēle

2022./2023. mācību gada sākumā tika veikta pagājušā mācību gada 9. un  klases absolventu tālākās karjeras izvēles uzskaite.

1.att. 9. klašu absolventu karjeras izvēle.

 

9. a, b klasē mācījās 47 skolēni. Attālināto mācību dēļ 9. klasi nepabeidza 1 skolēns. Kā liecina diagrammas rezultāti (1.att.), lielākā daļa 9. klases skolēnu turpina mācības tehnikumos (48%) un vidusskolās (30%), Latvijas jūrskolā 9% absolventu.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Apmeklējam Atvērto durvju dienas

Š. g. 8.aprīlī 9.a, 9.b klases skolēnu grupa apmeklēja karjeras pasākumu “Atvērto durvju diena” Rīgas Arkādijas vidusskolā. Skolēni neformālā vidē piedalījās aizraujošās aktivitātēs, iepazinās ar skolu, piedāvātām mācību programmām.

9.aprīlī 9.b klases skolniece Elnara apmeklēja Atvērto durvju dienu “jaunajiem gurķiem” Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un iepazina tūrisma, viesmīlības un komerczinību programmas. Bija iespēja uzzināt visu par sev interesējošo profesiju, paviesoties modernajās mācību darbnīcās un klasēs, apskatīt multifunkcionālo sport halli un virtuālās realitātes telpu, varēja uzdot sev interesējošus jautājumus nodaļu vadītājiem, skolotājiem un audzēkņiem.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Junior Achievement Latvia organizētajā Ēnu dienā 4. aprīlī piedalījās arī mūsu skolas skolēni:

  • 8.a klases skolniece Oļesja Maļko. Viņa apmeklēja RPA “Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūru” un iepazinās ar Tūrisma informācijas centra vadītāja profesiju. Iespējams, Oļesja jau domā par savu nākotnes karjeru.

  • 8.a klases skolēns Artemijs Gusarovs apmeklēja Latvijas Ģeopolitiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamentu un bija kartogrāfa ēna. Artemijs saka, ka šī profesija ir ļoti svarīga, jo bez tās cilvēki nevarētu atrast sava ceļa galamērķi.

Karjeras nedēļa 2023

Tikšanās ar jūrnieku

Skolā viesojās A. Natalenko, bijušais skolas absolvents, tagad jūrnieks. Viņš stāstīja 9. klases skolēniem par jūrniecības nozari – kā iegūt izglītību, par darba iespējām u.c. jautājumiem. Skolēni bija aktīvi, uzdeva jautājumus.

 

 

Karjeras nedēļa 2023 skolā sākās ar tikšanos ar RVT pārstāvi Solveigu Ķeisteri. Nodarbībā piedalījās 8., 9. klases skolēni. Karjeras konsultante pastāstīja par profesionālās izglītības iespējām Rīgas Valsts tehnikumā – iestāšanos, programmām, mācībām u.c.