Vadlīnijas pārejai uz mācībām latviešu valodā

Vadlīnijas pārejai uz mācībām latviešu valodā [PDF]

Vadlinijas-parejai-uz-macibam

 

Mazākumtautību skolas vecāki: mācības latviešu valodā palīdzēs bērnam vieglāk integrēties sabiedrībā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam un aicina skolēnu vecākus sekot līdzi aktualitātēm un ieklausīties vecāku pieredzes stāstos. 

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola. Skolas vecāki stāsta, kāpēc savus bērnus izvēlējušies sūtīt latviešu valodas programmā un izceļ, ka mācības latviešu valodā palīdz ātrāk integrēties un, pārzinot latviešu valodu, bērns varēs ātrāk adaptēties dzīvē. 

Meitu es izvēlējos sūtīt latviešu programmā, jo es pati mācījos mazākumtautību programmā skolā, bet tikai 12. klasi pabeidzu latviešu programmā. Tas man prasīja lielu piepūli. Tāpēc es izvēlējos bērnam latviešu programmu, lai nav tā, ka vieni runā vienā valodā un citi citā, lai bērni var brīvi piedalīties dažādos projektos un konkursos, kuri ir latviešu valodā,” par izvēli bērnu sūtīt latviešu valodas programmā stāsta Ulas mamma Jūlija.

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola, kura īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas tikai mazākumtautību programmas.

Saite uz video: https://www.youtube.com/watch?v=A_Wtmhc71k0

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: [email protected]

 

Vecāku atbalsts bērnam valodas un satura apguvei latviski

  • Ļaujiet bērniem apzināties, ka viņi ir spējīgi apgūt mācību saturu latviski. Mācieties valodu kopa ar savu bērnu, pēc iespējas vairāk radiet situācijas, lai bērns runātu latviski (pajautāt sev nepieciešamo veikalā, kafejnīcā, izklaides parkos u.c.)
  • Atsaucieties uz lūgumiem pēc palīdzības arī tad, ja, jūsuprāt, tā nav nepieciešama. Bieži bērni lūdz palīdzību arī tad, ja veicamo uzdevumu saprot, bet vēlas būt pamanīti un novērtēti.
  • Runājiet ar bērniem par to, ka jūs arī mācāties ko jaunu, pastāstiet, ko esat apguvuši, lai veiktu savus darba pienākumus, stāstiet, kā jūs tikāt galā ar grūtībām.
  • Pamazām neuzkrītoši palīdziet viņiem pilnveidot vārdu krājumu, precizēt jēdzienus, padziļināt jēdzienu izpratni.
  • Lasiet bērnam priekšā. Neatsakiet, arī tad, ja jums ir maz laika. Vienojieties par secību: kādreiz arī bērnam būs jālasa jums priekšā kaut kas no bērnu grāmatas, avīzes vai žurnāla.