Konsultāciju saraksts

09.01.2023.
MĀCĪBU KONSULTĀCIJU SARAKSTS
2022./2023.m.g
Skolotājs/ -a Diena, stunda Mācību priekšmeti
Agejeva Jelena Piektdiena, 0.stunda angļu valoda
Čerepenko Marija Pirmdiena, 8.stunda*; Ceturdiena 0.stunda, Piektdiena 8.stunda latviešu valoda un literetūra
Čučukina Irina Otrdiena, 8.*, 9.stunda ģeogrāfija un dabaszinības
Dņestrjanska Rita Piektdiena, 8.stunda sākumskola
Dobišs Sergejs Pirmdiena, 8.stunda sports un veselība
Dragņeva Jelena Pirmdiena, 8.stunda krievu valoda un literatūra
Gorbača Irina Otrdiena, 0.stunda (no 8:05) dizains un tehnoloģijas
Gorbenko Natalija Otrdiena, 9.stunda*; Ceturdiena 8.stunda, Piektdiena 7.stunda matemātika
Grišule Diāna Trešdiena, 8.stunda*;  Piektdiena, 8.stunda bioloģija, ķīmija
Kazlauska Oksana Otrdiena, 0.stunda latviešu valoda
Majakova Jelena Trešdiena, 8.stunda sākumskola
Makarova Ludmila Ceturdiena 8.stunda sākumskola
Merkla Viktorija Pirmdiena, 7.stunda;  Trešdien 6.stunda latviešu valoda un literetūra
Muranova Tatjana Trešdiena, 8. , 9.*stunda vēsture un sociālās zinības
Nikolajenko Violeta Otrdiena, 0.stunda (no 8:05) mūzika
Sirotkina Aleksandra Piektdiena,  8.stunda datorika
Sirotkina Vladilena Ceturtdiena,  8.stunda*; Piektdiena, 7., 8.stundas fizika, matemātika, inženerzinības
Šaurova Rita Pirmdiena, 7.stunda vizuālā māksla
Šķirjatovs Igors Trešdiena, 0.stunda sports un veselība
Timošenko Faina Ceturdiena 8.stunda krievu valoda un literatūra
Troca Marija Otrdiena, 7., 8.stundas; Trešdiena, 8. stunda* angļu valoda
Uldriha Marina Pirmdiena, 6., 7.stunda latviešu valoda un literetūra
Verese Svetlana Trešdiena, 0.stunda (no 8:05) krievu valoda un literatūra
*  – papildu konsultācijas, lai sagatavotu skolēnus eksāmeniem un palīdzētu skolēniem ar mācīšanās grūtībām