Skolas vērtības

Skolas misija: kompetenču pieejā balstīta konkurētspējīga izglītības nodrošināšana, patstāvīgas, tikumīgas un brīvas personības veidošana.

Skolas vīzija: mūsdienīga, radoša, atvērta, tradīcijām bagāta skola ar sakārtotu infrastruktūru, kuras darbība ir orientēta uz katra bērna attīstību.

Rīgas Baltmuižas pamatskolas darbības moto: „Bērniem draudzīga skola.”

Skolas vērtības :

Izaugsme

Mēs vēlamies sevi pilnveidot mācību, personības īpašību un saskarsmes veidošanā, jo gribam sasniegt augstākas attīstības virsotnes

Mērķtiecība

Mēs mērķtiecīgi plānojam savu darbu un neatlaidīgi strādājam pie izvirzītā mērķa sasniegšanas

Atbildība

Mēs apzināmies savu atbildību par saviem vārdiem un rīcību. Mēs izjūtam līdzatbildību par skolā un sabiedrībā notiekošo

Cieņa

Ar savu attieksmi un rīcību mēs apliecinām cieņu pret sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkiem. Mēs esam toleranti, pieklājīgi un atvērti pozitīvai sadarbībai