Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Baltmuižas pamatskolas officiālā mājaslapa apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rīgas Baltmuižas pamatskolas officiālā mājaslapa tīmekļvietni - https://rbps.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Baltmuižas pamatskolas officiālā mājaslapa tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Multimediju (audio, video) satura alternatīvas
  • Attēlu tekstuālā alternatīva

PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS .edoc formātā

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.12.2022. Izvērtēšanu veica Iļja Ļebedevs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS.

Piekļūstamības alternatīvas

Subtitru alterntīva – saturā pievienot audio aprakstu (audio description) teksta formātā zem video (biežāk  satura veidos pasākumā vai aktualitātē).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: -.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Iļja Ļebedevs Skolas atbildīgais par tīmekļvietni E-pasts: [email protected]

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.12.2022.

Atkārtoti pārskatīts 21.12.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Iļja Ļebedevs Direktores vietnieks IT jomā.