Skolas vēsture

Rīgas 54.vidusskola savu darbību uzsāka 1959. gada  1.septembrī Baltā ielā 10.

No 1976. gada  skolas adrese ir Baltā iela 22A . Kopš 1998.gada skolas direktore, skolvadības maģistre ir Gaļina Gusakova. Skolas kolektīvs ciena un ievēro skolas vēsturi un tradīcijas.  Mūsu skola ir vairāku paaudžu novērtēta skola- šeit mācās mūsu absolventu bērni, mazbērni un mazmazbērni.
Skolas misija: kompetenču pieejā balstītas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana,  patstāvīgas, tikumīgas un brīvas  personības veidošana.
Skolas nākotnes vīzija: mūsdienīga, radoša, atvērta, tradīcijām bagāta skola ar sakārtotu infrastruktūru , kuras darbība ir orientēta uz katra bērna attīstību.
Mēs lepojamies ar savas skolas absolventu panākumiem. Mūsu skolas panākumi un lepnums – tie ir mūsu Latvijas panākumi un lepnums! Tā saka mūsu skolēni.
Mūsu sasniegumus raksturo daudzas balvas, kas iegūtas  dažādos konkursos un festivālos. Skola piedāvā plašu interešu izglītības programmu.
Viens no mūsu skolas gaidītākajiem notikumiem ir Triumf  balvas  pasniegšana skolēniem. Balvu saņem tie, kuriem mācību gada beigās ir visaugstākās sekmes un panākumi radošajos kolektīvos, sportā. Uz šo pasākumu tiek aicināti vecāki, ciemiņi, skolas absolventi.
Mūsdienīga pasaule  — tā ir multikulturāla daudzvalodīga pasaule. Un tieši mazākumtautību skolām ir ļoti nozīmīgi, lai kultūrvide būtu izveidota kā multikulturāla vide. Valodas telpa mūsu skolā tiek veidota starpkultūru dialogā .  Dalība dažādos konkursos ļauj šīs prasmes pielietot praksē.
Savas latviešu valodas prasmes  mēs pilnveidojam , piedaloties  interaktīvajā spēlē „Rīgas sargi”, kuru organizē LR Aizsardzības ministrija.
Mūsu skolā izveidojusies  laba pieredze: mēs rīkojam   Meteņu svētkus/Masļenicu un Ziemassvētkus/Svjatki, lai bērni spētu ieraudzīt un apzināties kopīgas vērtības.  Tieši tādos kopīgos tautu svētkos var  saprast kultūras pirmsākumus,  pārliecināties par to, ka mūs vieno kultūra.
Jau 10 gadus skolā darbojas folkloras kopa „Birjuļki”. To pazīst ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas un Latvijas. Kolektīvs piedalījās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Mūsu skola var lepoties ar augstiem sasniegumiem sportā. Olimpiskā sporta diena  jau kļuvusi par senu tradīciju mūsu skolā.
Starptautiskā sadraudzība – tā ir skolēnu piedalīšanās dažādos projektos. Radoša starptautiskā sadarbība  rada iespēju visiem mūsu skolēniem kļūt  zinātkāriem, drošākiem, atvērtākiem, mūsdienīgiem cilvēkiem.


Šeit ir daudz saules, ir silti,  šeit vienmēr valda labestība.
2021.gada 1.septembrī skolai mainīts nosaukums – Rīgas Baltmuižas pamatskola.
Rīgas Baltmuižas pamatskola – bērniem draudzīga skola!
Laipni lūdzam Rīgas Baltmuižas pamatskolā!