Erasmus+ projekti

Projekts “Iebraucēju apmācība”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības

Nr.2 (KA2) Maza mēroga partnerības skolu sektorā

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000032399

 

Projekta īstenošanas laiks no 01.11.2021. līdz 01.11.2023.

Mūsu skola īsteno projektu kopā ar partneriem no Turcijas, Grieķijas un Rumānijas.

Ņemot vērā globālās izmaiņas, kas skar arī Eiropas Savienību, nepieciešams veidot starptautisku sadarbību, lai izstrādātu un aprobētu dažādas mācību metodes dažādu vecumu un izglītības līmeņu iebraucēju bērnu apmācībā un iekļaušanā uzņemošās valsts izglītības sistēmā. Nepieciešams uzlabot mācību procesu skolā, ieviešot no Eiropas pilsētām pārņemtās komunikācijas metodes un digitālas prasmes, kas pielietojamas pedagoģiskajā darbā ar skolas vecuma bērniem. Nepieciešams bagātināt starptautiskās sadarbības pieredzi un materiālo bāzi.

Projekta mērķis:

Pilnveidot skolas darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, iepazīstot un salīdzinot pozitīvo pieredzi komunikācijas un digitālo prasmju izmantošanā mācību procesā skolās.

Projekta aktivitātes:

– Dalība projekta mobilitātēs;

– Organizēt projekta partneru uzņemšanu Rīgā, iesaistot visus skolas pedagogus;

 – Veikt darba organizācijas, darba metožu un izglītības sistēmu Eiropas pilsētu skolās analīzi;

– Popularizēt iegūto pieredzi citām Rīgas pilsētas skolām.

 

Tatjana Muranova,

direktores vietniece, projekta koordinatore

Erasmus+ projekta “Iebraucēju apmācība” pirmā mobilitāte Latvijā

no 2022. gada 28.martā līdz 01.aprīlīm

    Mūsu skolā viesojās Erasmus+ projekta partneri no Grieķijas, Rumānijās un Turcijās. Mūsu mērķis bija iepazīstināt viņus ar izglītības sistēmu Latvijā, sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.
    Vizītes laikā mūsu skolā mēs parādījām skolas infrastruktūru, viesi apmeklēja stundas. Skolas direktore G.Gusakova iepazīstināja ar izglītības sistēmu, skaidroja izglītības īpatnības mazākumtautību skolās. Kopā ar partneriem apspriedām iebraucēju apmācības metodes un izaicinājumus.
    Ņemot vērā projekta tēmu, pasākuma laikā uzstājās skolas folkloras kopa “Birjuļki”, lai parādītu latviešu un mazākumtautību tradīcijas. Kopas dalībnieki dziedāja, dejoja un spēlēja.
Viesi ar prieku piedalījās spēlēs un radošajā darbnīcā. Tradīciju un paražu iepazīšana ir labs veids, kā iepazīt citas tautas un saskatīt kopīgo.
    Projekta dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Vecrīgu un iepazīt seno Rīgu, pilsētas un Latvijas vēsturi.
    Turpinot darbību, mēs apmeklējām pirmskolas iestādi “Lācītis” Kauguros.
Organizējām ekskursiju Lielupes brīvdabas muzejā un pastaigu Jūrmalā.
Vizītes noslēgumā tika organizētas svētku pusdienas, kuru laikā tika pārrunāti paveiktie darbi un dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.
    Visi projekta dalībnieki guva jaunu pieredzi.

Facebook lapa