Erasmus+ projekti

Projekts “Iebraucēju apmācība”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības

Nr.2 (KA2) Maza mēroga partnerības skolu sektorā

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000032399

 

Projekta īstenošanas laiks no 01.11.2021. līdz 01.11.2023.

Mūsu skola īsteno projektu kopā ar partneriem no Turcijas, Grieķijas un Rumānijas.

Ņemot vērā globālās izmaiņas, kas skar arī Eiropas Savienību, nepieciešams veidot starptautisku sadarbību, lai izstrādātu un aprobētu dažādas mācību metodes dažādu vecumu un izglītības līmeņu iebraucēju bērnu apmācībā un iekļaušanā uzņemošās valsts izglītības sistēmā. Nepieciešams uzlabot mācību procesu skolā, ieviešot no Eiropas pilsētām pārņemtās komunikācijas metodes un digitālas prasmes, kas pielietojamas pedagoģiskajā darbā ar skolas vecuma bērniem. Nepieciešams bagātināt starptautiskās sadarbības pieredzi un materiālo bāzi.

Projekta mērķis:

Pilnveidot skolas darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamajiem, iepazīstot un salīdzinot pozitīvo pieredzi komunikācijas un digitālo prasmju izmantošanā mācību procesā skolās.

Projekta aktivitātes:

– Dalība projekta mobilitātēs;

– Organizēt projekta partneru uzņemšanu Rīgā, iesaistot visus skolas pedagogus;

 – Veikt darba organizācijas, darba metožu un izglītības sistēmu Eiropas pilsētu skolās analīzi;

– Popularizēt iegūto pieredzi citām Rīgas pilsētas skolām.

 

Tatjana Muranova,

direktores vietniece, projekta koordinatore

 

Projekts “Iebraucēju apmācība”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības

Nr.2 (KA2) Maza mēroga partnerības skolu sektorā

Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000032399

 

Turpinot darbu pie projekta “Iebraucēju apmācība” periodā no 02.10.2022. līdz 07.10.2022. notika mobilitāte Grieķijas pilsētā Sitijā (Grieķija) kopā ar grieķu un romāņu partneriem. No mūsu skolas sadarbībā piedalījās 8.a klases skolēni Viktorija Martinkeviča, Artjoms Kaštaljanovs, Roberts Timpa, Andrejs Trocs. Grieķu partneri sagatavoja ļoti interesantu un izzinošu programmu.

Mobilitātes dienasgrāmata:

02.10.2022. Grieķu partneri mūs iepazīstināja ar Sitijas pilsētu, kura atrodas jūras piekrastē. Mēs uzzinājām pilsētas vēsturi, tradīcijas un iepazinām pieminekļus. Pilsēta ļoti skaista un oriģināla.

03.10.2022. Nākamajā dienā mēs viesojāmies Sitijas skolā. Mums organizēja ekskursiju. Skola krāsaina – izrotāta ar bērnu zīmējumiem un darbiem. Apmeklējām dažas angļu valodas stundas, kuru laikā sadarbojāmies ar grieķu skolēniem. Bija ļoti interesanti. Grieķu skolēni ir ļoti aktīvi un atvērti.

04.10.2022. Mēs kopā ar grieķu skolēniem un skolotājiem, kā arī romāņu partneriem piedalījāmies svētkos, kas bija veltīti starptautiskajam projektam “Geoparks”.  Mums izstāstīja par Geoparku un parādīja innovācijas. Turpinājumā bija lielisks folkloras deju kolektīva priekšnesums. Tā bija laba iespēja iepazīties ar grieķu kultūru un tradīcijām. Pēc koncerta visi kopā devāmies pārgājienā kalnos. Tā bija izturības pārbaude, bija neticami aizraujoši. Pārgājiena laikā mēs redzējām kalnu, kuram ir 260 miljonu gadu. Apkārt mums bija pasakaina daba. Mēs apmeklējām Minosa pili, bija ļoti interesanti, jo mēs redzējām dzīvē – to agrāk bijām redzējuši tikai mācību grāmatās. Pēc nelielas atpūtas jūras piekrastē, apmeklējām pilsētu kalnos Zakros un pētījām “ūdens ceļu” . Brīnišķīga un krāsaina diena.

05.10.2022. Šodien ir svarīga diena – prezentāciju diena. Skolēni prezentēja savus darbus par projekta tēmu. Uzstājās grieķu un romāņu partneri. Mēs arī prezentējām savu tēmas redzējumu, kā arī mūsu valsti. Iepazīstinājām dalībniekus ar Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām, kā arī izstāstījām, ar ko Latvija ir pazīstama pasaulē. Grieķu skolēni bija ļoti ieinteresēti un uzdeva daudz jautājumu par mūsu valsti. Dienas otrajā pusē visi kopā piedalījāmies interaktīvajā spēlē “Iepazīsti pilsētu”. Spēles laikā apmeklējām svarīgas pilsētas vietas (“Kazarma”, grieķu rakstnieka Kornarasa muzeju un Geoparka muzeju, kur redzējām senā ziloņa ilkni). Bija ļoti interesanti pētīt Sitiju kopā ar grieķu skolēniem un skolotājiem.

06.07.2022. “Starptautiskā sporta diena”. Grieķu partneri sagatavoja skaistus sporta svētkus olimpiskās spēles kontekstā. Parādīja valsts partnerus kā spēles dalībniekus, visu valstu pārstāvji dziedāja valsts himnu, t.sk., mēs dziedājām Latvijas himnu. Mēs piedalījāmies dažādās sporta sacensībās kopā ar grieķu un romāņu skolēniem. Sporta sacensības bija aizraujošas. Pēc sacensībām bija deju flešmobs. Visi kopā dejojām grieķu dejas. Dienas otrajā daļā devāmies ekskursijā uz seno klosteri “Toplou” un palmu mežu “Vai” jūras piekrastē.

07.10.2022. Mobilitātes noslēguma dienā apkopojām paveikto. Saņēmām sertifikātus. Apmeklējām Sitijas arheoloģisko muzeju. Muzeja eksponāti ir Antīkās pasaules liecības. Interesanti redzēt lietas, kuras izmantoja pirms tūkstošiem gadu.

Dalība projektā bija izzinoša, interesanta, aktīva, laba iespēja trenēt angļu valodas prasmes. Katra diena bija īpaša, krāsaina un aizraujoša.

Projekta komanda:

Skolēni: V. Martinkeviča, A. Kaštaljanovs, R.Timpa, A.Trocs

Skolotāji: Tatjana Muranova, Marija Troca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ projekta “Iebraucēju apmācība” pirmā mobilitāte Latvijā

no 2022. gada 28.martā līdz 01.aprīlīm

    Mūsu skolā viesojās Erasmus+ projekta partneri no Grieķijas, Rumānijās un Turcijās. Mūsu mērķis bija iepazīstināt viņus ar izglītības sistēmu Latvijā, sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.
    Vizītes laikā mūsu skolā mēs parādījām skolas infrastruktūru, viesi apmeklēja stundas. Skolas direktore G.Gusakova iepazīstināja ar izglītības sistēmu, skaidroja izglītības īpatnības mazākumtautību skolās. Kopā ar partneriem apspriedām iebraucēju apmācības metodes un izaicinājumus.
    Ņemot vērā projekta tēmu, pasākuma laikā uzstājās skolas folkloras kopa “Birjuļki”, lai parādītu latviešu un mazākumtautību tradīcijas. Kopas dalībnieki dziedāja, dejoja un spēlēja.
Viesi ar prieku piedalījās spēlēs un radošajā darbnīcā. Tradīciju un paražu iepazīšana ir labs veids, kā iepazīt citas tautas un saskatīt kopīgo.
    Projekta dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Vecrīgu un iepazīt seno Rīgu, pilsētas un Latvijas vēsturi.
    Turpinot darbību, mēs apmeklējām pirmskolas iestādi “Lācītis” Kauguros.
Organizējām ekskursiju Lielupes brīvdabas muzejā un pastaigu Jūrmalā.
Vizītes noslēgumā tika organizētas svētku pusdienas, kuru laikā tika pārrunāti paveiktie darbi un dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.
    Visi projekta dalībnieki guva jaunu pieredzi.

Facebook lapa