Izglītības programmas

Skolā tiek piedāvātas trīs pamatizglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības programmas kods  
Pamatizglītības mazākumtautību programma21011121
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem21015521
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015621