Atbalsta resursi mana bērna karjeras izvēlē

 Digitālā rokasgrāmata pašvadītas  mācīšanās ceļvedis kā atbalsts skolēniem, skolotājiem un vecākiem

“Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības  ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros.

Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi pašam mācīties ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justies pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf

 

 

 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

2020. gada 26. novembrī plkst. 18.30 tiešsaistē Microsoft TEAMS platformā Rīgas 54. vidusskolas 7.-12. klašu skolēnu vecākiem notiks Karjeras atbalsta pasākums

„Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē”.

Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros.

Vecāki uzzinās:

  • kā palīdzēt savam bērnam izvēlēties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu;
  • kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktām profesijām;

Lektore atbildēs uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

 Lektore karjeras konsultante Inta Lemešonoka.

 Aicinām piedalīties pasākumā tiešsaistē!

 Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Video lekcijas par karjeras izvēli un tās izaugsmi

Seko saitei (Video lekcijas par karjeras izvēli) un noskaties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotās piecas video lekcijas, kas paredzētas topošajiem absolventiem un viņu vecākiem. Tajās atradīsi noderīgu informāciju, ja šobrīd esi posmā, kad jāizvēlas sava profesija vai vēlies veicināt savu karjeras izaugsmi.

Lekciju tēmas:

“Tavas karjeras izvēles pamatsoļi” – ieteikumi karjeras izvēlei pēc 9. klases beigšanas;

“Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā” – vēstījums topošajiem augstskolas studentiem;

“Vecāki – bērna karjeras atbalstam” – padomi vecākiem sava bērna karjeras izvēles veicināšanā;

“Kāpēc izvēlēties IT nozari?”

“Karjera IT nozarē” – pieredze IT jomā un dažādu IT profesiju, tajās nepieciešamo prasmju raksturojums.

Saite: Video lekcijas par karjeras izvēli:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/jaunumi/?text_id=41199

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rīgas 54. vidusskola  2017./2018. mācību gadā aktīvi  iesaistījās  ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Arī jaunajā 2018./2019. māc. g. darbs projektā turpināsies. Šis projekts skolēniem nodrošina iespēju piedalīties dažādās ar karjeru saistītās aktivitātēs: izstādēs, radošajās darbnīcās, ekskursijās, lekcijās. Pasākumos bērni un jaunieši gūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas tālākizglītībā un nākotnes profesiju jomā. Skolā viesojas lektori un dažādu profesiju pārstāvji, lai aktualizētu karjeras izglītības nozīmi.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko

 

Lejupielādēt PDF dokumentu

 

Vecāki – bērnu padomdevēji

 Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu vecākiem.
Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu.
Par tēmu “Karjera” var atrast informāciju dažādās valodās ne tikai portālā www.google.lv un www.wikipedia.org, ierakstot nepieciešamo vārdu vai vārdu savienojumus, bet arī:
Profesiju standarti

www.profesijupasaule.lv

http://www.aiknc.lv/lv/

http://www.enic-naric.net/

http://www.proforientator.ru/

http://www.niid.lv/

“Mans bērns izvēlas karjeru”

PDF dokuments: http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

 

Ēnu diena  Rīgas 54. vidusskolā

ena

   Lai veicinātu skolēnos karjeras izvēles un sadarbības prasmes, š. g. 12. aprīlī skolā notika Ēnu diena 7. -11. klašu skolēniem.  Nedēļu pirms Ēnu dienas skolēni  iepazinās ar Ēnu dienas norisi skolā, notika skolēnu pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu, kā arī skolēni gatavoja jautājumus Ēnu dienai.

   12.aprīlī skolēni norādītajā laikā ieradās pie izvēlētā Ēnu devēja. Skolēni Ēnu dienas laikā veica uzdevumus, piemēram, vēroja, intervēja u.tml. ēnu dienas beigās ēnotāji aizpildīja Ēnu dienas atspoguļojuma lapu, lai novērtētu ieguvumus un apkopoto informāciju.

   Nākamajā dienā notika stunda veltīta Ēnu dienas norises analīzei. Tika izvērtēts Ēnu dienas lietderīgums, skolēni  aktīvi dalījās pieredzē, stāstīja par saviem ieguvumiem. Skolēni izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties Ēnu dienā.

   Skolēnos Ēnu diena radīja interesi un priekšstatu par profesijām skolā, paplašināja skolēnu redzesloku un izpratni par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, demonstrēja saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar motivētāku attieksmi pievērsties mācībām, kā arī skolēni iepazinās ar piedāvāto profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu sagatavoties darba tirgum.

Sīkāka informācija par Ēnu dienu skolā apskatāma prezentācijā „Ēnu diena Rīgas 54. vidusskolā”.