2020./2021. mācību gada pasākumi

Arhīvs atrodas ŠEIT

 

2021./2022. mācību gada 9. un 12. klases absolventu tālākās karjeras izvēle

2020./2021. mācību gada sākumā tika veikta pagājušā mācību gada 9. un 12. klases absolventu tālākās karjeras izvēles uzskaite.

1.att. 9. klašu absolventu karjeras izvēle.

9. klasē mācījās 27 skolēni. Attālināto mācību dēļ 9. klasi nepabeidza 5 skolēni. Kā liecina diagrammas rezultāti (1.att.), lielākā daļa 9. klases skolēnu turpina mācības tehnikumos (59%) un vidusskolās (23%), bet 18% 9. klases absolventu turpina mācības arodskolās.

2.att. 12. klases absolventu karjeras izvēle

Kā liecina diagrammas rezultāti, lielākā daļa 12. klases absolventu uzsāka studijas Latvijas augstskolās (35%). 23% 12. klases  beidzēju uzsāka darba gaitas, daži skolēni turpina mācības tehnikumos vai koledžās.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

LU “Padomi eksāmeniem

Attālinātā mācīšanās, iespējams, izraisījusi satraukumu par centralizēto eksāmenu kārtošanu – kādi būs rezultāti un ko vispār no eksāmeniem sagaidīt? Lai kliedētu neziņu un rosinātu vidusskolēnos pārliecību par viņu spēkiem eksāmenus nokārtot pēc iespējas labāk, Latvijas Universitāte 7. maijā tiešraidē Facebook lapā un mājaslapā rīkos pasākumu “Padomi eksāmeniem”, kurā LU mācībspēki un absolventi palīdzēs sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem.

Mācībspēki koncentrētās lekcijās sniegs noderīgus un arī praktiskus padomus sekmīgākai eksāmenu kārtošanai. LU labākie pasniedzēji un absolventi palīdzēs sagatavoties matemātikas, latviešu valodas, vēstures, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un šogad arī angļu valodas eksāmenam!

Pasākumā visas dienas garumā varēs uzzināt, ko noteikti nepieciešams atkārtot pirms eksāmena, kam eksāmena laikā visvairāk pievērst uzmanību un noskaidrot atbildes uz saviem jautājumiem, ko pirms pasākuma varēs uzdot Instagram, bet pasākuma laikā Facebook.

Padomus matemātikā sniegs LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniece un lektore Maruta Avotiņa,  angļu valodā – LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā profesore Vita Kalnbērziņa, un latviešu valodā – LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas docente Inta Urbanoviča.

  “Padomi eksāmeniem” notiks jau ceturto reizi, un otro reizi – attālināti. Tā būs diena ne tikai intensīvām mācībām pirms eksāmenu laika, bet arī iespēja uzzināt par studijām LU un laimēt balvas konkursos!

Aicinām pasākumam piereģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/65822/   (pieteikties šeit)   PROGRAMMA 9.00–9.05 Atklāšana 9.05–9.10 Rektora uzruna 9.10–9.25 Spēle – konkurss Kahoot! 9.25–9.30 Informācija par pasākuma programmu  9.30–10.10 Matemātika 10.15–10.55 Vēsture 11.00–11.40 Ķīmija 11.45–12.25 Bioloģija 12.30–13.30 Iepazīsti LU! J&A 13.30–14.10 Latviešu valoda 14.15–14.55 Fizika 15.00–15.40 Angļu valoda

Informāciju sagatavoja un pārsūtīja PKK Marija Čerepenko

Izpēti profesiju un prezentē!

2021. gada aprīlī 9. klases skolēniem notika karjeras nodarbība „Profesijas izpēte un prezentēšana”. Skolēns pēc izvēles sagatavoja prezentāciju par vienu profesiju, piemēram, pavārs, tirdzniecības zāles darbinieks, šuvēja palīgs, galdnieks, metāla griezējs, u.c. Prezentācijas katrā slaidā vēlams iekļaut vizuālu (zīmējumi, attēli, fotogrāfijas, videofragmenti par profesiju) un īsu saprotamu vārdisku informāciju. Pēc tam notika uzstāšanās:

  • skolēns iepazīstināja ar sevi;
  • iepazīstināja ar izvēlēto profesiju;
  • rādīja slaidus ar attēliem vai animāciju par profesiju;
  • informēja un īsi raksturoja/aprakstīja, kas tā par profesiju;
  • nosauca šai profesijai līdzīgas profesijas;
  • pastāstīja, kādi mācību priekšmeti palīdz apgūt vajadzīgās zināšanas, lai strādātu šajā profesijā;
  • nosauca iestādes (vietas), kur strādā šīs profesijas pārstāvji;

Pārējie skolēni uzdeva jautājumus prezentāciju sniedzējiem par stāstīto.

Skolēni attīstīja karjeras vadības prasmes, kā arī e-vides izmantošanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

15.aprīlī no plkst. 14:00 šeit: https://events.tiesraides.lv/skola2021 notiks virtuāls analogs ikgadējai izglītības izstādei “SKOLA”

Tiešsaistes pasākumā piedalīsies 10 Latvijas augstskolas: Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras Akadēmija, Banku Augstskola, RTU Rīgas Biznesa skola, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju Augstskola “RISEBA” un Latvijas Sporta pedagoģijas Akadēmija, prezentējot 2021./2022. mācību gada studiju programmas, informējot par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, un sniedzot atbildes uz to, cik tās ir gatavas globālajai pasaules transformācijai un izaicinājumiem, kas ar to saistās.

Hipersaites:

Programma ar ZOOM hipersaitēm [PDF]

Afiša [PDF]

Preses relīze [PDF]

Rīgas valsts ģimnāzijās un daļā vidusskolu varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums.

Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumam, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu tīmekļvietnēs.

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgas vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendentam dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā.

Iestāšanās Rīgas valsts ģimnāzijās

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 15. maijā, bet, lai iestātos 7. klasē, iestājpārbaudījums būs 22. maijā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā – kombinētais pārbaudījums valodā un vēsturē, bet tikai tiem skolēniem, kuri pretendēs uz mācībām humanitārajā klasē.

Reģistrēties Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju mājas lapās. Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo ģimnāziju, bet arī citu skolas telpas.

Iestāšanās Rīgas vidusskolās, kurās ir noteikts iestājpārbaudījums

Šogad jau otro gadu vienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā organizēs, lai iestātos Rīgas pašvaldības vidusskolu 10. klasēs, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju kolēnu uzņemšanai 10. klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks 10. jūnijā.

Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski 2 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu tīmekļvietnēs. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās. 

Papildinformācija būs pieejama Rīgas Valsts ģimnāziju un vidusskolu tīmekļvietnēs.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: [email protected].

 

Atvērto durvju dienas  2021. gada aprīlī http://www.niid.lv/infodienas

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta!

Atvērto durvju dienas  2021. gada maijā

AUGSTSKOLAS

Latvijas Kultūras akadēmija 5. maijs plkst. 15:00 (No prakses līdz darba vietai) (tiešsaistē) 6. un 26. maijs plkst. 15:00 (tiešsaistes sarunas par bakalaura studijām)
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” 8. maijs plkst. 16:00 (pamatstudijās) (tiešsaistē) 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 8. maijs plkst. 12:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)
Banku augstskola 11. maijs plkst. 16:00 (pamatstudijās)  (tiešsaistē) 
Transporta un sakaru institūts 15. un 27. maijs (vasaras uzņemšana) (informācija par pasākumu norisi tiks precizēta)
Biznesa augstskola Turība 29.maijs plkst. 17:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)

KOLEDŽAS

SIA “Biznesa vadības koledža” 6., 13., 20. un 27. maijs plkst. 18:30 (tiešsaistē) 

PROFESIONĀLĀS SKOLAS

Rīgas Valsts tehnikums 5. maijs plkst. 18:00 (tiešsaistē)
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 8. maijs plkst. 9:50 – 13:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē)

Atvērto durvju dienas  2021. gada aprīlī

AUGSTSKOLAS

Latvijas Kultūras akadēmija 21. aprīlis plkst. 15:00 (tiešsaistes sarunas par bakalaura studijām) 16. aprīlis plkst. 15:00 ( Kā kļūt par veiksmīgu producentu un pasākumu organizatoru) (tiešsaistē) 24. aprīlis plkst. 12:00 – 15:30 (informācijas diena tiešsaistē)
Rīgas Juridiskā augstskola 8. aprīlis plkst. 16:00 (bakalaura programmām tiešsaistē)
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Biznesa skola) 8. aprīlis plkst. 16:00 (bakalaura programmai tiešsaistē)
Banku augstskola 13.aprīlis plkst. 16:00 (pamatstudijās) (tiešsaistē) 
Transporta un sakaru institūts 14.aprīlis Inženierzinātņu programmas 15.aprīlis Loģistikas & vadības programmas (informācija par pasākumu norisi tiks precizēta)
Ventspils Augstskola 16. aprīlis plkst. 13:00 (tiešsaistē)
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” 26.aprīlis plkst. 16:00 (pamatstudijās); 27.aprīlis plkst. 18:00 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) 
Biznesa augstskola Turība 29.aprīlis plkst. 17:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)

KOLEDŽAS

SIA “Biznesa vadības koledža” 8., 15., 22. un 29. aprīlis plkst. 18:30 (tiešsaistē) 

PROFESIONĀLĀS SKOLAS

Bulduru Dārzkopības vidusskola 8. aprīlis plkst. 15:00 (tiešsaistē)
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 9. aprīlis plkst. 17:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē)
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 10. aprīlis plkst. 9:50 – 13:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē)
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 12. aprīlis (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta
PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 15. aprīlis (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)
Rīgas Valsts tehnikums 15. aprīlis plkst. 18:00 (tiešsaistē)
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 20. aprīlis plkst. 14:00 (tiešsaistē)

 

2021. gada 15.aprīlī no plkst. 14.00 – 17.30 notiks forums 11.-12. klašu skolēniem  ,,AUGSTSKOLU ATVĒRTĀS DURVIS 2021 | online”.

Forums iecerēts kā virtuāls analogs ikgadējai izglītības izstādei SKOLA Ķīpsalā, kurā aicināsim piedalīties Rīgas skolu 11. un 12.klašu skolēnus.

Virtuālajā pasākumā piedalīsies 10 vadošās Latvijas augstskolas, skolēnam būs iespēja pieslēgties, uzdot jautājumus, iegūt informāciju par studiju iespējām un uzņemšanas noteikumiem.

  Forums notiks tiešsaistē speciālā platformā.  Nedēļu pirms pasākumā saņemsiet pasākuma programmu un pieslēgšanās saiti. 

Pasākumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Izzinām dzelzceļa speciālistu profesijas, kas atbild par drošu vilcienu kustību. Dzelzceļa elektrosistēmu inženieris – speciālists, kurš atbild par dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu. #profesijupasaule https://bit.ly/3lMJX8d  #ESfond

Vēl viena no vairāk nekā 400 dzelzceļu speciālistu profesijām – transporta vagonu tehniķis – veic un palīdz organizēt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus. Vairāk par amata pienākumiem un ikdienu lasi bit.ly/3fxFFAv #ESfondi un http://www.profesijupasaule.lv/intervija-transporta-vagonu-tehnikis

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

Profesiju pasaulē jaunas profesijas:

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Iekāp studenta čībās Latvijas Universitātes pasākumā „Studenta kurpes 2021”

Latvijas Universitāte (LU) aicina skolēnus un topošos studētgribētājus iesaistīties LU attālinātajā pasākumā „Studenta kurpes 2021”, kurā skolēni varēs iekāpt studenta čībās no mājām, iepazīt studiju dzīvi un mācībspēkus, piedalīties lekcijās, semināros un uzzināt visu par ārpusstudiju aktivitātēm. Pasākums “Studenta kurpēs” ik gadu pulcē skolēnus no visas Latvijas, kuri vēlas iepazīt studiju procesu Latvijas Universitātē, vienu dienu kopā ar studentu piedaloties lekcijās, semināros un iepazīstot studiju dzīvi. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem gūt priekšstatu par studiju procesu, studiju programmām un to saturu, mācībspēkiem, ārpus studiju aktivitātēm un iespēja uzdot visus interesējošos jautājumus par LU. Savukārt studentiem tā ir laba iespēja iegūt pieredzi, jaunu draudzību un apziņu, ka esi kādu motivējis un, iespējams, tieši Tavu ieteikumu vadīts skolēns ir izvēlējies studijas Latvijas Universitātē. Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd studijas norisinās attālināti. Tādēļ arī pasākumā “Studenta kurpēs” skolēniem būs iespēja sekot studenta gaitām šajos netipiskajos apstākļos un ļaujot iepazīt studiju procesu un ikdienu, nodarbībām norisinoties tiešsaistes platformās. Neparastā formāta dēļ, pasākums šogad notiks divās kārtās:

 1. No 29. marta līdz 4. aprīlim students un skolēns īsteno pirmo tiešsaistes tikšanos, iepazīstoties un vienojoties par dalību attālinātajās nodarbībās.
 2. No 5. aprīļa līdz 2. maijam skolēns piedalās tiešsaistes lekcijās un semināros, uzzina visu interesējošo par studiju dzīvi un ārpusstudiju aktivitātēm.

Reģistrēšanās skolēniem notiek no 8. līdz 21. martam. Pasākuma laikā dalībnieki varēs piedalīties konkursos un laimēt vērtīgas balvas no LU. Aktīvi iesaisties, pamēģini, izvērtē iegūto informāciju un iespaidus! Pieņem lēmumu par sev piemērotākā izglītības ceļa izvēli! Vairāk informācijas un pieteikšanās ŠEIT.

Lielākā izglītības tiešsaistes izstāde Latvijā

“Izglītība un karjera 2021”

  Pielāgojoties pašreizējai situācijai, savu ikgadējo izstādi “Izglītība un karjera” pārvieto virtuālajā telpā un 25. martā  plāno lielāko tiešsaistes pasākumu Latvijā par studiju un karjeras izvēli. Pasākuma tēma ir “Ko dara dažādu profesiju profesionāļi?”. Dažādu valstu universitātes un citi viesi prezentēs vairāk nekā 20 populāras profesijas mūsdienās. Pasākums ir pilnīgi bezmaksas, un tā laikā studentiem nodrošinās vairāk nekā 8 stundu vērtīgu saturu! Dažas lekcijas notiks nodarbību laikā, tāpēc reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja apskatīt visu prezentāciju ierakstus pēc pasākuma. REĢISTRĀCIJA: https://www.izglitibakarjera.lv/ Facebook: https://fb.me/e/29e4jrBWo Pasākums var palīdzēt studentiem izlemt par turpmākajām studijām un iegūt vērtīgas zināšanas. Vairāk informācijas   https://www.izglitibakarjera.lv/ Mob. +371 26011778 E-mail: [email protected] www.kalba.lv Seko mums Facebook un Instagram!

PKK Marija Čerepenko

10 PADOMI VEIKSMĪGAM MĀCĪBU DARBAM

10 padomi veiksmīgam mācību darbam [PDF] Izmantoti interneta resursi

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase

Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” – neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē.Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.

Jaunietis darba tirgū

2021. gada 11. februārī 12. klases skolēni piedalījās Biedrības “Jauniešu konsultācijas” sadarbībā ar Prakse.lv organizētajā attālinātajā bezmaksas karjeras seminārā ZOOM vidē. Seminārā Prakse.lv projektu vadītāja E. Mazure iepazīstināja skolēnus ar aktuāliemm tematiem semināra laikā: • Profesiju un mācību iestādes izvēle; • Darba intervijas simulācija; • Prakse.lv karjeras platforma; • Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos; • Darba devēju ieteiktāko studiju programmu TOPs; • Vērtīgas diskusijas par karjeras jautājumiem; • Informācija par darba devēju viedokļiem attiecībā uz jauniešiem. Skolēni labprāt iejutās darba intervijas simulācijas spēlē.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Karjeras dienas LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina skolēnus no 10.-12.  februārim piedalīties tiešsaistes Karjeras dienās  () , kurās būs iespēja iepazīt vairāk nekā 20 profesiju un nodarbošanās veidu un to   aizkulises”. Plašajā vebināru programmā ikviens varēs izvēlēties tēmas par sev  interesējošu profesiju vai nodarbošanās veidu, kurā attīstīt  profesionālo karjeru. Vebinārus iespējams ieintegrēt arī dažādos  mācību priekšmetos un nodarbību laikā tiešsaistē pieslēgties tām  tēmām, kuras jauniešiem visvairāk interesē. Sīkāka informācija: https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-01-20/skoleniem-iespeja-piedalities-llu-tiessaistes-karjeras-dienas

PKK Marija Čerepenko

 

 

Digitālā rokasgrāmata pašvadītas  mācīšanās ceļvedis kā atbalsts skolēniem, skolotājiem un vecākiem

“Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības  ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros. Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi pašam mācīties ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justies pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

12.kl. klases skolēnu aptauja

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=zQhK8ENaGEOcgp3Ru82Teh7Lbp1Ka4VDr0uZMMDv1rRURTBFOEFOMVE5M0E1NDZYN0w0Q1M5SENNRC4u&AnalyzerToken=tTe7iraDTWiC6Mqvq1Am4FN31g1bfDVi

Secinājumi un rekomendācijas

Lielākā daļa skolēnu plāno turpināt mācības pēc 12. klases augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs, bet 2 skolēni atbildēja, ka vēl nezina, kur mācīsies pēc vidusskolas beigšanas. Pedagogs karjeras konsultants nodrošinās jauniešiem informāciju par izglītības turpināšanu augstākajās mācību un profesionālās izglītības iestādēs, informēs par tālākizglītības iespējām. Plānots turpināt pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas skolēnu grupām un klasēm, kā arī organizēt informatīvu semināru 12.klases absolventiem. Skolēniem tiks nosūtīta informācija par izglītības aktualitātēm, eksāmenu kārtību, skolēnu pašizpēti un informācijas resursiem.

Iepriekšējā mācību gadā un šogad KN2020 nedēļas laikā 12 klases skolēniem tika organizēti attālināti izglītojoši semināri par svarīgākajiem informācijas resursiem un aktualitātēm. Pedagogs karjeras konsultants nodrošināja ar nepieciešamo informāciju un informēja skolēnus par aktualitātēm, kā piemēram, mācību gada sākumā izvietojot informāciju karjeras izglītības stendā, kurš atrodas redzamā vietā, Rīgas 54. vidusskolas skolas mājas lapā -sadaļā Projekti- karjeras izglītība, skolēni tiek informēti elektroniski e-klasē un tika izstrādāti dažādi informatīvi atbalsta materiāli.

Pārsvarā visi skolēni atzīst, ka zina, kādi mācību priekšmeti viņiem būs nepieciešami turpmākajai izglītības ieguvei, tomēr tiklīdz būs publiski pieejamas izglītības programmas nākamajam mācību gadam, Atvērto durvju dienas klātienē vai attālināti skolēni un vecāki tiks informēti par piedāvājumu.

Skolēni izrādīja interesi par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pedagogs karjeras konsultants turpinās darbu pie skolēnu informēšanas, kā arī sniegs atbalsta materiālus pašizpētei (gan sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, gan piedāvātajās karjeras konsultācijās).

Ļoti pozitīva ir tendence, ka skolēni izmanto dažādus informāciju resursu avotus. Populārākie ir interneta resursu izmantošana un Atvērto durvju dienas. Pedagogs karjeras konsultants turpinās nodrošināt karjeras konsultācijas un organizēs pasākumus, informēs par aktuālajiem pasākumiem jauniešiem.

Respondentus interesē arī turpmāk saņemt papildus informāciju par izglītības iestādēm, iestāšanās kārtību izglītības iestādēs. Tiks turpināta sadarbība ar klašu audzinātājiem, lai veiksmīgi organizētu un īstenotu skolēnu vajadzībām un interesēm atbilstošas tematiskās klases audzināšanas stundas, grupu un individuālās konsultācijas un informatīvus pasākumus.

9. klašu skolēnu aptauja

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=zQhK8ENaGEOcgp3Ru82Teh7Lbp1Ka4VDr0uZMMDv1rRUMEY0WFZTVUs3WUpJVUwxMFdLWVFaQjg2NC4u&AnalyzerToken=532wuf5vAk4GNJbTqPE4WUbPNFgx4jfN

Secinājumi un rekomendācijas

Lielākā daļa skolēnu plāno turpināt mācības pēc 9. klases vidusskolā (7 skolēni), bet 4 skolēni atbildēja, ka vēl nezina, kur mācīsies pēc pamatskolas beigšanas. Pedagogs karjeras konsultants nodrošinās skolēniem nepieciešamo informāciju par 9.klases beigšanu, iestāšanās kārtību Rīgas vidusskolās, informēs par tālākizglītības iespējām. Plānots turpināt pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas skolēnu grupām un klasēm, kā arī organizēt informatīvu semināru 9.klašu absolventiem. Skolēniem tiks nosūtīta informācija par izglītības aktualitātēm, eksāmenu kārtību, skolēnu pašizpēti un informācijas resursiem.

Lai arī KN2020 nedēļas laikā 9. klašu skolēniem tika organizēti attālināti izglītojoši semināri par svarīgākajiem informācijas resursiem un aktualitātēm, 1 skolēns atbildēja, ka nezina, kur meklēt informāciju par izglītības iestādēm. Pedagogs karjeras konsultants nodrošināja ar nepieciešamo informāciju un informēja skolēnus par aktualitātēm, kā piemēram, mācību gada sākumā izvietojot informāciju karjeras izglītības stendā, kurš atrodas redzamā vietā, Rīgas 54. vidusskolas skolas mājas lapā -sadaļā Projekti- karjeras izglītība, skolēni tiek informēti elektroniski e-klasē un tika izstrādāti dažādi informatīvi atbalsta materiāli.

Lai arī 7 skolēni atzīst, ka zina, kādi mācību priekšmeti būs nepieciešami vidusskolā, tomēr tiklīdz būs publiski pieejamas izglītības programmas nākamajam mācību gadam vidusskolās, skolēni un vecāki tiks informēti par tuvāko vidusskolu piedāvājumu.

Pedagogs karjeras konsultants turpinās darbu pie skolēnu informēšanas, kā arī sniegs atbalsta materiālus pašizpētei (gan sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, gan piedāvātajās karjeras konsultācijās).

Ļoti pozitīva ir tendence, ka skolēni izmanto dažādus informāciju resursu avotus. Populārākie ir interneta resursu izmantošana. Pedagogs karjeras konsultants turpinās nodrošināt karjeras konsultācijas un organizēs pasākumus, informēs par aktuālajiem pasākumiem jauniešiem.

Respondentus interesē arī turpmāk saņemt papildus informāciju par izglītības iestādēm, iestāšanās kārtību izglītības iestādēs. Tiks turpināta sadarbība ar klašu audzinātājiem, lai veiksmīgi organizētu un īstenotu skolēnu vajadzībām un interesēm atbilstošas tematiskās klases audzināšanas stundas, grupu un individuālās konsultācijas un informatīvus pasākumus.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē?

Pasākums notika ESF projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2020. gada 26. novembrī Rīgas 54. vidusskolas 7.-9., 12. klašu skolēnu vecākiem notika pasākums  “Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē?”.  Pasākumu vadīja Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko. 

Lektore, karjeras speciāliste Inta Lemešonoka stāstīja vecākiem, kā viņi var sniegt atbalstu savam bērnam, izvēloties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu, kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktai profesijai.

Lekcijas beigās vecāki uzdeva  jautājumus lektorei.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Karjeras nedēļa 2020 skolā

Karjeras nedēļa 2020 Latvijā notika no 26. līdz 30. oktobrim. Pasākumi skolā šogad notika attālināti un tiešraidēs. Notika diskusija vecākiem „Kā jaunietim atpazīt savu ceļu?” un diskusija jauniešiem „Klau! Sadzirdi savas iespējas! Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Attālinātu grupu nodarbībās tika izmantotas animācijas skolotājiem. 9. klašu skolēniem notika nodarbība „Tavas karjeras pamatsoļi”, bet 7. – 8. klašu skolēni saņēma informāciju par dažādiem karjeras izvēles atbalsta veidiem, karjeras palīgiem, iespējām meklēt un atrast informāciju par turpmāko izglītību, profesijām. Tika piedāvāta arī interaktīvā Infografika, kur skolēni patstāvīgi varēja pētīt piedāvāto palīgu lomu. 1.-6. klašu skolēnu grupa aprobēja spēli elektroniskā vidē „Kā kļūt par profesionāli?” sevis un profesiju iepazīšanai. Karjeras nedēļas laikā pusaudžiem un jauniešiem bija iespēja iepazīt un plānot savu  nākotnes nodarbošanos.   Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko        

Pasākumā Iepazīstam mācību iestādes un profesijas” 8. – 9. klašu skolēni 2020.gada 13. oktobrī tikās ar profesiju ekspertu pārstāvjiem. Katras klases skolēnu grupas pasākuma laikā apmeklēja 3 profesiju pārstāvjus/ekspertus, iepazinās ar viņu profesiju, pildīja ekspertu dotos uzdevumus: eksperimentēja, pētīja, izzināja, praktiski izmēģināja dažādo profesiju pasauli. Profesijas eksperts novērtēja skolēnu praktisko darbību.

Pasākumā piedalījās profesiju ekspertu pārstāvji no Rīgas Valsts tehnikuma:

  • Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa
  • Kokapstrādes nodaļa
  • Dzelzceļa nodaļa.

Skolēni attīstīja sadarbības un komunikācijas prasmes, uzzināja daudz jauna. Šajā pasākumā bija tikai ieguvēji.

Diemžēl pasākumā Covid 19 dēļ nevarēja piedalīties Rīgas Māksla un mediju tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas 3. arodskolas pārstāvji.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Skolotāja profesija mācību priekšmetu stundās

Skolas Karjeras plānā oktobrī ir iekļauts pasākums “Skolotāja profesija mācību priekšmetu stundās saistībā ar Skolotāju dienu”. 

Savās mācību stundās skolotāji stāstīja skolēniem par savu dzīves karjeru, popularizēja skolotāja profesiju.

Vācu valodas skolotāja Z. Nikanorova, iepazīstinot 8. un 12. klases skolēnus ar savu dzīves karjeru, popularizēja skolotāja profesiju. Skolotāja kopā ar skolēniem noskaidroja skolotāja profesijas priekšrocības un trūkumus.

Par savas dzīves karjeras ceļu 9.a klases skolēniem stāstīja latviešu valodas skolotāja M.Čerepenko. M.Čerepenko atzina, ka viņas karjera sākās tieši Rīgas 54. vidusskolā pirms 30 gadiem. Skolotāja stāstīja par sava darba aizkulisēm, mācībām, kursiem. Skolēni klausījās, uzdeva jautājumus.

Par savas dzīves karjeru un skolotāja profesiju ar skolēniem dalījās arī skolotāja S. Verese, M. Troca un N. Gorbenko.

Iepazīstam mācību iestādes un profesijas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video lekcijas par karjeras izvēli un tās izaugsmi

Seko saitei (Video lekcijas par karjeras izvēli) un noskaties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotās piecas video lekcijas, kas paredzētas topošajiem absolventiem un viņu vecākiem. Tajās atradīsi noderīgu informāciju, ja šobrīd esi posmā, kad jāizvēlas sava profesija vai vēlies veicināt savu karjeras izaugsmi.

Lekciju tēmas:

“Tavas karjeras izvēles pamatsoļi” – ieteikumi karjeras izvēlei pēc 9. klases beigšanas;

“Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā” – vēstījums topošajiem augstskolas studentiem;

“Vecāki – bērna karjeras atbalstam” – padomi vecākiem sava bērna karjeras izvēles veicināšanā;

“Kāpēc izvēlēties IT nozari?” “Karjera IT nozarē” – pieredze IT jomā un dažādu IT profesiju, tajās nepieciešamo prasmju raksturojums.

Saite: Video lekcijas par karjeras izvēli: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/jaunumi/?text_id=41199

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Skolā viesojās uzņēmuma “Dream foundations” konsultants 

12.klases skolēni uzzināja par studijām ārzemēs. Uzņēmuma konsultants skaidroja, kāpēc studēt ārzemēs:

 • Plaša augstskolu un studiju programmu izvēle
 • Atšķirīgas mācību metodes (piemēram, balstītas uz problēmrisinājumu)
 • Pasaules līmeņa izglītība un mācībspēki
 • Labākas karjeras iespējas nākotnē
 • Jaunas valodas un kultūra
 • Draugi no visas pasaules
 • Jauns izaicinājums
 • Lieliska pieredze.

 

7.b klases ekskursija uz Ādažu čipsiem

16.09. 7.b klase kopā ar klases audzinātāju devās uz SIA „Ādažu čipsiem”, lai iepazītos ar Latvijā iecienīto čipsu ražošanu. Skolēni uzzināja, kā top čipsi, iepazinās ar profesijām, kuras iesaistītas čipsu ražošanā, kā arī paši piedalījās čipsu izgatavošanas meistarklasē un nogaršoja čipsus.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko