BRITISH COUNCIL PROJEKTS «Darīt kopā»

 

 

 

 

 

BRITISH COUNCIL PROJEKTS “Darīt kopā”
Iļģuciema vidusskolas un Rīgas 54. vidusskolas
kopprojekts “Vienā laivā (uz izaugsmi un viens otru papildinot)”

“Razgulaj širokij”

Masļeņica ir saules svētki, kuros cilvēki sveic sauli pēc garās ziemas, un tos svin vairākas dienas vai pat veselu nedēļu pirms lielā Lieldienu gavēņa.

Turpinot pasākumu virkni Masļeņicas nedēļā, 27.02.2020. Rīgas 54. vidusskolas folkloras kopa “Birjuļki” un 9.a klases skolēni rīkoja svētkus “Razgulaj širokij” Iļģuciema vidusskolas 9.klases skolēniem.

Pasākuma laikā viesus iepazīstijnāja ar svētku tradīcijām, spēlēm, dziesmām.

Visi kopā spēlējām, dancojām, izspēlējām dažādas Masļeņicas paražas.

Tradicionāli cienājām visus svētku dalībniekus ar pankūkām.

Beigās rīkojām dančus.

Kopā jautri pavadījām laiku!

Veidojās īpaša svētku atmosfēra!

Bērni bija sajūsmā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radošā darbnīca “Dimkovskaja rotaļlieta”

25.02.2020. projekta “”Vienā laivā” ietvaros Rīgas 54. vidusskolas folkloras kopa “Birjuļki” novadīja radošo darbnīcu “Dimkovskaja rotaļlieta” Iļģuciema vidusskolas 9. klases skolēniem. 

Skolēnus iepazīstināja ar “Masļeņicas” tradīcijām, stāstīja par katras dienas paražām, spēlēm un rotaļām.

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja izvēlēties un  izkrāsot savu rotaļlietu atbilstoši tradīcijām. Skolēni kopā spēlēja un dejoja.

Skolēnu atziņas pēc nodarbības:  

 • * Man ļoti patika spēles, jo tās bija ļoti aktīvas, arī dziesmas bija ļoti jautras. Bija jauki, ka mēs paši varējām radoši izpausties, izkrāsojot savas rotaļlietas.
 • * Man ļoti patika spēles, bija ļoti jautri. Lai izkrāsotu mantiņu, bija jādarbojas radoši. Bija laba atmosfēra, dziedāja dziesmas, man ļoti patika! Apkārtējie bija ļoti draudzīgi. Gribētu vēl nākt un piedalīties līdzīgajās aktivitātēs.
 • * Man ļoti patika rotaļas, patika veidot un krāsot savu rotaļlietu. Masļeņicas rotaļas ir aktīvas un enerģiskās. Tagad zināšu, kāpēc meitenes nēsā bantes. Uzzināju tik daudz jauna!.
 • * Man ļoti patika gan spēles, gan rotaļlietu izveide. Pirms tam vēl nebiju piedalījies šādos pasākumos, vēlētos vēl kādreiz kopā padarboteis! Bija jautri un iedvesmojoši!
 • * Man ļoti patika. Skolēni bija ļoti jautri un aktīvi. Sajutu lielu pozitīvisma lādiņu. Neskatoties uz to ,ka spēles bija ļoti jautras un izklaidējošas, es iemācījos arī jaunu informāciju par Masļeņicu. Paldies visiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāku seminārs “Atbalsts karjeras izvēlē” Iļģuciema vidusskolā

Projekta ietvaros 12.02.2020. Rīgas 54. vudusskolas 9.a klases vecāki kopā ar skolēniem piedalījās seminārā. Vecāki un skolēni iepazinās ar skolu, ar piedāvātām izglītības programmām 10.klasē, kā arī notika interesanta nodarbība saistīta ar “Karjeras izglītību”. Tika organizēta ekskursija pa skolu ar mērķi parādīt skolēniem un vecākiem klases aprīkojumu un mācību līdzekļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbs projektā “Vienā laivā”

 

Turpinot darbu projektā  4.12.2019. Iļģuciema vidusskolā ķīmijas skolotāja D.Nagle novadīja atklāto ķīmijas stundu. Stundā piedalījās Rīgas 54.vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas 9.klases skolēni un skolotāji.

Skolēni veiksmīgi sadarbojās, pildīja uzdevumus, bija aktīvi un ieinteresēti.

Tā ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi skolēniem un iespēja skolotājiem pilnveidot savu pieredzi, plānojot stundas sasniedzamo rezultātu, apmainoties ar idejām.

Skolēnu atziņas darbojoties projektā:

 • * Man patika strādāt kopā ar citu skolēnu, dažreiz saņemt palīdzību, apmainīties ar viedokļiem un arī tā bija laba prakse latviešu valodā. Būtu labi, ja mēs sadarbotos ne tikai stundās, bet arī vairāk citu pasākumu ietvaros. Piemēram, kādos svētkos.

 

 • * Man patika tas, ka mēs varējām sadarboties ar citas skolas skolēniem, pilnveidot mūsu zināšanas latviešu valodā un mācīties runāt tikai latviski. Man viss patika!  

 

 • * Man ļoti patīk tādi pasākumi, jo tas dod iespēju pilnveidot valodas prasmes un iepazīt jauniešus ārpus skolas. Es gribētu vairāk tādu stundu. Vel man patiktu kopīgi pavadīt svētkus un satikties arī citos pasākumos.

Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstu sagatavoja direktores vietniece T.Muranova

Projekts «Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)» organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.

Darbs projektā “Vienā laivā”

 

Projekta ietvaros 2.12.2019. Rīgas 54. vidusskolā vēstures skolotājs E.Tomans novadīja atklāto Latvijas vēstures stundu. Stundā piedalījās Rīgas 54.vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas 9.klases skolēni un skolotāji.

Skolēni veiksmīgi sadarbojās, pildīja uzdevumus, bija aktīvi un ieinteresēti.

Tā ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi skolēniem un iespēja skolotājiem pilnveidot savu pieredzi, plānojot stundas sasniedzamo rezultātu, apmainoties ar idejām.

 

Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstu sagatavoja direktores vietniece T.Muranova

Projekts «Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)» organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.

 

Projekta “Vienā laivā” ietvaros Rīgas 54. vidusskolas 9.a klases skolēni piedalījās Latvijas valsts proklamēšanai veltītajos pasākumos Iļģuciema vidusskolā 15.11.2019.:

 • * Sveču iedegšanā,
 • * Patriotiskā audzināšanas stundā “Mana Latvija”, kurā skolēni darbojās kopā, atsaucot atmiņā Latvijas kultūras, dabas un vēsturiskās vērtības,
 • * Svinīgā svētku pasākumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts “Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)” organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.

 

 

Darbs projektā “Vienā laivā”
21.10.2019. mūsu skolas skolotāji kopā ar Iļģuciema vidusskolas skolotājiem piedalījas seminārā projekta “Vienā laivā” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt abu skolu ideju, pieredzes apmaiņu mācību stundu un pasākumu plānošanā, vadīšanā.
Semināra 1.daļā Marija Rimša un Tatjana Muranova iepazīstināja kolēģus ar pieredzi, kas gūta viesojoties Skotijā, Edinburgas skolās. Guna Pudule stāstīja par produktīvu mācību stundu (stundas daļām, dziļās mācīšanās pamatelementiem), par izmērāmu sasniedzamā rezultāta formulēšanu. Savukārt Tatjana Muranova pastāstīja par bilingvālās izglītības specifiku. Un semināra 2.daļā skolotāji mēģināja jau teoriju pielietot praksē, grupās veidojot mācību stundu plānus.

Kā ieguvumus skolotāji min:
“Noderīga un interesanta informācija par abu skolu pārstavju vizīti uz Skotiju.”
“Lieliska iespēja sadarboties ar kolēģiem.”
“Apmainījāmies ar idejām un viedokļiem.”
“Ļoti vērtīga un nozīmīga informācija par stundas plānošanu. Paldies Gunai Pudulei!”
“Bija iespēja piedalīties daudzveidīgu stundu izveidē.”

Liels paldies visiem par darbu!

Projekts “Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)” organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.

__________________________________________________________________________

Vizīte Edinburgā

Projekta “Darīt kopā” ietvaros no 30.septembra līdz 5. oktobrī Rīgas 54. vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas pārstāves Tatjana Muranova un Marija Rimša kopā ar kolēģiem no citām skolām un izglītības pārvaldēm Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Edinburgu Skotijā.

Vizītes laikā skolu pārstāvji iepazinās ar Skotijas izglītības sistēmu un to, kā tiek īstenots uz kompetencēm balstītais izglītības standarts Curriculum for Excellence, kas valstī ieviests 2010. gadā. Apmeklējot četras skolas (St Ninian’s Primary School, Shawlands Academy, St David’s High School, Dalkeith school campus), projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā skolas Skotijā organizē sadarbību ne tikai skolas ietvaros, bet arī pilsētas un valsts līmenī.

Ikviens mājās devās ar jaunām atziņām un idejām par to, kā var organizēt mācību un audzināšanas darbu, kā palīdzēt mūsu skolēniem sasniegt viņu virsotnes, kā organizēt sadarbību visos līmeņos. Nevarēja nepamanīt skotu drosmi atzīt, ka arī viņu skolās un izglītības sistēmā kopumā pastāv dažādas grūtības, bet tā vietā, lai meklētu vainīgo, problēmas tiek risinātas – tiek meklēti paņēmieni un metodes, kā strādāt, lai katram skolēnam būtu iespēja tiekties uz izcilību.

Par to arī ir viņu izglītības standarts Curriculum for Excellence.

Mēs noteikti daudz varam mācīties no Skotijas. Šī pieredze lieliski parādīja, kā uz kompetencēm balstītā pieeja var tikt īstenota, kādu domāšanas veidu tā attīsta, kādas sadarbības prasmes tā pilnveido un ko mēs jau tagad varam darīt, lai palīdzētu mūsu skolēniem mācīties. Tomēr jāpiebilst, ka redzētais pierāda, ka pie mums jau daudz kas notiek labi un ir lietas, ko skoti var mācīties arī no mums. Mēs esam ceļa sākumā un tagad – tikai uz priekšu!

Rakstu sagatavoja Tatjana Muranova

Paldies British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs par iespēju!

_____________

Seminārs

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Tatjana Muranova un Irina Čučukina  piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē.

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola sadarbosies ar Iļģuciemas vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./2021. mācību gadā – starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Kopumā tiks īstenoti 7 projekti, to skaitā arī mūsu skolas un Iļģuciemas vidusskolas kopprojekts “Vienā laivā (uz izaugsmi un viens otru papildinot)”.

Pirmajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta detalizētākai izstrādei. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām (Inga Pāvula, projekta satura vadītāja), publicitātes aspektiem (Kristīne Tjarve, British Council pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja) un praktiskai projektu plānošanai un vadīšanai (Signe Neimane, projekta vadītāja), kā arī skolu komandas prezentēja savas vizītkartes, iekļaujot informāciju par abām partnerskolām un cilvēkiem, kuri darbosies projektā, atbildot uz jautājumu – kāpēc mums ir svarīgi piedalīties.

Lai mums visiem kopā izdodas!

http://icvs.lv/uploads/filedir/2019_2020/Par-skolu/Projekti/_obl5648.jpg

Rakstu sagatavoja Tatjana Muranova

izmantojot Ingas Dravenieces, projekta “Darīt kopā” vadītājas asistentes, sagatavotā raksta “British Council un RIIMC kopprojekts skolām “Darīt kopā” uzsāk savu ceļu 2019. gada 13. augustā” informāciju(https://riimc.lv/lv/news/british-council-un-riimc-kopprojekts-skolam-darit-kopa-uzsak-savu-celu-2019-gada-13-augusta/943)

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia