Fakultatīvas nodarbības

Rīgas Baltmuižas pamatskola
FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

  Nosaukums klase  vadītājs dienas stunda kabinets
1 Angļu valoda  1.a M.Troca Ceturtdiena 7.stunda 24 .
2 Angļu valoda  5.a M.Troca Ceturtdiena 6.stunda 24 .
3 Angļu valoda  8.a J.Agejeva Piektdiena 8.stunda 27 .
4 Angļu valoda  8.b J.Agejeva Ceturtdiena 8.stunda 27 .
5 Krievu valoda  1.a R.Dņestrjanska Pirmdiena 6.stunda 6 .
6 Trešdiena 8.stunda
7 Krievu valoda  2.a L.Makarova Otrdiena 7.stunda 3 .
8 Ceturtdiena 6.stunda
9 Krievu valoda  3.a J.Majakova Trešdiena 6.stunda 5 .
10 Matemātika 3.a Ceturtdiena 6.stunda
11 Sporto visa kalse 4.a I.Golovka Pirmdiena 6.stunda zāle
12 Trešdiena 6., 7.stundas
13 Latviešu valoda 3.a M.Uldriha Pirmdiena 7.stunda 4 .
14 Latviešu valoda 2.a V.Merkla Pirmdiena 1. – 4.stundas 9 .