Veiksmīgi noslēgusies Rīgas Baltmuižas pamatskolas akreditācija

2022.gada aprīlī  noslēgusies Baltmuižas pamatskolas  akreditācija un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana.

Pēc kvalitātes valsts dienesta ekspertu ziņojuma skola atbilst visiem vērtētajiem kritērijiem un ir akreditēta uz maksimāli iespējamo termiņu, uz 6 gadiem  līdz 2028.gada 18. maijam.

 

      Paldies visiem skolotājiem  par izturību, paldies par savstarpējo atbalstu, radošumu un aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā!

      Paldies visiem skolēniem par centību un  pozitīvo attieksmi pret mācībām!

      Paldies visiem skolas darbiniekiem par atsaucību un godprātīgo ikdienas darbu!

      Paldies skolēnu vecākiem  par  kopsadarbību ,  atbalstu un iesaistīšanos!

      Pie sasniegtā neapstāsimies un turpināsim attīstību augšup.

Direktore   Gaļina Gusakova