Interešu izglītības nedēļa skolā

No 23.05. līdz 31.05. skolā notiek Interešu izglītības nedēļa. Tās ietvaros notiek dažādi pasākumi, kuros pulciņu dalībnieki piedalās ar saviem radošajiem darbiem:

  • Papīra plastikas un Lietišķās (vizuālās) mākslas pulciņā piedalās sākumskolas skolēni. Nedēļas laikā pulciņa dalībnieki rāda pulciņā iegūtās prasmes mācību gada laikā.
  • Teātra pulciņš “Trešais zvans” 27. maijā notiek teātra pirmizrādes «Золушка » и «Сказки о цветах».
  • Deju ritmika un Folkloras kopa “Birjuļki”  – ar saviem priekšnesumiem piedalās mācību gada noslēguma koncertā 31. maijā.
  • Pulciņš “Šaha skola” – organizē šaha turnīru.
  • Robotika – pulciņa dalībnieki sava darba rezultātus demonstrē, uzņemot videofilmiņu.

Paldies visiem pulciņu dalībniekiem!

Vēlam jaunus radošus sasniegumus!