Valsts valodas diena

Sākumskolas klasēs ar bērniem strādāja latviešu valodas skolotāja V. Merkla. 2.- 3. klases skolēni mācījās Latvijas himnu.

4. klasē notika izteiksmīgas lasīšanas konkurss, bet 6.a klases skolēni skolotājas V. Meklas vadībā rakstīja diktātu.

5. klases skolēni Valsts valodas dienā kopā ar skolotāju M.Čerepenko rakstīja dzejoli piecrindi pēc shēmas par Latviju, valodu, Latvijas dabu, gadalaikiem.

8.a un 9.b klases skolēni kopā ar skolotāju Mariju Čerepenko latviešu valodas stundā pētīja latviešu valodas frazeoloģismus, salīdzināja tos ar frazeoloģismiem krievu un angļu valodā, grupās attēloja vienu frazeoloģismu vizuāli.