Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļu skolā atklāja 6. klase kopā ar klases audzinātāju A. Sļadzevsku. Skolēni palīdzēja sētniecei sakopt skolas apkārtni pēc vētras. Skolēni jutās lepni par padarīto darbu:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a klase veidoja apsveikumu kartiņas:

 

 

 

 

 

7.а klases skolēni apciemoja pirmo klasi un lasīja viņiem pasakas:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.klase veidoja labo darbu dienasgrāmatu, palīdzēja dzīvniekiem un draugiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.klase veidoja labo darbu dienasgrāmatu, palīdzēja dzīvniekiem un draugiem:

 

 

 

 

 

8. un 9. klases skolēni Labo darbu nedēļā piedalījās skolas teritorijas apzaļumošanā: stādīja kastaņus un ozolzīles: