Skolotāju diena skolā

29.septembrī skolā atzīmējām Skolotāju dienu. 7. klases skolēni iejutās skolotāja profesijas kurpēs un vadīja stundas sākumskolas klasēs, bet 9. klases skolēni – 5. – 6. klasēs, tā attīstot Karjeras vadības prasmes.

Pēc mācību stundām aktu zālē notika svētku koncerts, kurā katra klase uzstājās ar savu sagatavoto priekšnesumu.