“Labo darbu nedēļā 2023” Baltmuižas pamatskolā

Labo darbu nedēļa” ir brīnišķīgs iemesls un instruments pamēģināt, ko nozīmē dot – ne tikai ņemt. Varam būt vienoti hokejā, Dziesmu svētkos un basketbolā, kāpēc gan mēs nevarētu būt vienoti labajos darbos?! Pat veiktie pētījumi pierāda, ka, darot labu otram, tiek uzlabota labā darba darītāja mentālā un fiziskā veselība.

Nedēļas plāns: no 9. līdz 15. oktobrim

1.- 4. kl. – veidot labo darbu dienasgrāmatu: “ Veikt jebkuru darbu, par kuru var saņemt pretī sirsnīgu “Paldies!”

5. kl. – veidot grāmatzīmi.

6. kl. – uzkopt skolas teritoriju.

7.kl. – lasīt pasaku pirmklasniekiem.

8.- 9. kl. – apzaļumot skolas teritoriju (audzēt ozolu un kastaņu stādus).

Visiem kopā: Sniegt palīdzību dzīvnieku patversmei “ Ulabele “ (barība, sedziņas u.c.).