Mēs mācāmies praktiski. Latviešu valodas stunda 2.klasē.