“Kapteiņa profesija un IT kuģniecības jomā”

Vakar Rīgas Baltmuižas pamatskolā atklājām karjeras nedēļu ar saukli “IKT Tavai karjerai”. Atbilstoši Covid-19 ierobežojumiem pirmā nodarbība “Kapteiņa profesija un IT kuģniecības jomā” notika tiešsaistē 9.klašu skolēniem tiekoties ar kuģu kapteini. Skolēni uzzināja par dažādiem kuģu veidiem un kravām, kuras tie pārvadā, kā arī noskaidroja, ka ir liela iespējamība, ka viņu sūtījums no AliExpress ir atkuģojis uz Latviju un tikai ceļojuma noslēgumā vests ar kādu no ripojošajiem transporta līdzekļiem.

Kapteinis vairākkārt uzsvēra, cik nozīmīgas ir valodu zināšanas, laba komunikācija, disciplīna un pāri visam atbildība. Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, atbildība par savu zināšana pilnveidošanu, atbildība pret komandu un atbildība pret uzņēmumu, kurš darbiniekiem ir uzticējis pat miljoniem vērtus kuģus un kravas. Savukārt informāciju tehnoloģijas ir moderna kuģa darbības pamatā, tās informē par mehānismu darbību, par kartēm un jūras ceļiem, par kravas drošību. Tehnoloģijas ir mūžīgā attīstībā un līdz ar to arī profesionāļiem kuģniecībā ir jāpilnveidojas un jāmācās visa mūža garumā. Tehnoloģija bieži mūs glābj no bīstamām situācijām, kuras var rasties cilvēciskā faktora dēļ, piemēram, iemiegot pie kuģa stūres, tomēr mums pašiem ir jābūt zinošiem un atbildīgiem, lai šīs iekārtas izmantotu, un nesabojātu dažādu kiberuzbrukumu rezultātā.

Tehnoloģijas ir cilvēku draugs un palīgs, bet tās jāprot izmantot atbilstošiem mērķiem, tādēļ bez labas izglītības mūža garumā 21.gs. karjera kuģniecības sfērā nav iedomājama. Paldies kapteinim Artūram Grīnvaldam, kurš lika vēlreiz atcerēties tādu vērtību kā atbildība.