Izzinoša nodarbība “Cilvēks, koks, kultūrvērtība“

16. aprīlī skolā notika kultūrizglītības programmas projekta “Latvijas Skolas soma” pasākums “Cilvēks, koks, kultūrvērtība“, kuru rīkoja SIA “Namdaru darbnīca”. Namdaru pavadībā 7. – 9. klašu skolēni piedalījās meistarklasē un izmēģināja dažādus koka amatniecības rokas instrumentus. Visiem patika darboties ar senajiem un mūsdienu koka spēlēm.

SIA “Namdaru darbnīcas” pārstāves Lauras vadībā noskatījās dokumentālo filmu par Latvijas kokamatniecību. Skolēni redzēja, kā top guļbūve, abra, ozolkoka muca, bērza tāsu taure, kadiķa svečturi un skanīga kokle. Tas ļāva iepazīt Latvijai raksturīgus kokus, to pielietojumu un kokamatniecības darba rīkus.