5.- 6 .klašu skolēni iepazīst miniatūru mākslu

Miniatūras var redzēt animācijas un mākslas filmās, arhitektūrā, muzejos, scenogrāfijā un citur. Miniatūras sniedz izpratni skolēniem par materiāliem, attīsta radošumu, kā arī veicina izpratni par bezatkritumu domāšanu. Lai to visu iepazītu, skolēni “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās nodarbībā “Miniatūru māksla”. Skolēni uzzināja, kas ir telpiska miniatūra, kādi ir miniatūru veidi, kā aizsākās miniatūru māksla pasaulē un kādās profesijās izmanto miniatūras. Skolēniem bija iespēja apskatīt leļļu māju miniatūru piemērus. Katrs skolēns izgatavoja savu miniatūru mēbeli. Lieliska pieredze un zināšanu gūšana, kas noteikti noderēs nākamajos mācību gados, apgūstot šo tēmu dažādos mācību priekšmetos skolā.