Rīgas Skolēns 2023. Mēs lepojamies!

Rīgas Baltmuižas pamatskolas 9.klases skolnieks  RIHARDS AHMETOVS – labākais nominācijā “Par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, t.sk. godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs”.

6.februārī, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde”, Amatu iela 5, svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” godināja Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā.

Svinīgās skolēnu godināšanas mērķis ir veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un mērķtiecīgu izaugsmi, sekmēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, sadarbību un konkurētspēju, kā arī attīstīt skolēnu radošās un mākslinieciskās spējas un atbalstīt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs.  Apsveicam un lepojamies!