APSVEICAM!

9.a  skolēnu

RIHARDU AHMETOVU

ar iegūto

III vietu

Rīgas valstpilsētas pašvaldības

ķīmijas 65. olimpiādes 2. posmā

Paldies ķīmijas un bioloģijas

 skolotājai D. Grišulei