Skolas padomes sēdes 2023./2024.m.g.

Sēdes datums Apspriežamie jautājumi Lēmums

16.11.2023.

1. Skolas padomes kompetence un tās sastāvs 2023./2024.m.g.
2. Skolas atbalsta sistēma pārejā uz mācībām latviešu valodā.
3. Papildus piešķirtais finansējums mācību līdzekļu iegāde.
4. Projekts “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”.
5. Atbalsts vecākiem, tiešsaistes konsultācijas.
6. Skolas aktualitātes.
7. Skolas padomes vecāku pārstāvju jautājumi un iniciatīvas.

1. Atbalstīt skolas  vadību visās skolas aktivitātēs.
2. Projektā “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” ietvaros nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi izglītības resursiem un iespējām visiem skolēniem.
3. Uzdot skolas padomes locekļiem aktivizēt katras klases vecāku aprindas piedalīties  EDURIO aptaujās. 
18.01.2024. Par skolu tīkla optimizāciju un skolas reorganizāciju 2024.gadā Jāorganizē vecāku sapulce (janvārī), lai atbildētu uz visiem jautājumiem un izskaidrotu situāciju.
16.05.2024. Par Rīgas Baltmuižas pamatskolas likvidāciju un turpmākajiem pasākumiem 1. Skolas padomes locekļiem paziņot šo informāciju visiem savas klases vecākiem.

2. Ja nepieciešams, organizējiet papildu vecāku sapulces pa klasēm.