Skolas padomes sēdes 2022./2023.m.g.

Sēdes datums Apspriežamie jautājumi Lēmums
20.10.2022.
  1. 2022./2023.m.g. skolas padomes  uzdevumi un darba organizācija.
  2. Skolas darba prioritātes: izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšana;  izglītojamo vispusīga attīstība, akcentekot patriotismu, pilsonisko līdzdalību un atbildību.
  3. Piedalīšanās Erasmus + projektā “Iebraucēju apmācība” (oktobrī).
  4. Par papildfinansējuma efektīvu izmantošanu.
  5. Ieteikumi skolas darba organizācijas uzlabošanai.
  1. Apstiprināt skolas padomes darba plānu 2022./2023.māc. g.
  2. Atbalstīt skolas attīstības prioritātes audzināšanas jomā: patriotiskās attieksmes un pozitīvas uzvedības  veicināšanu.
  3. Ierobežot  8.-9. klašu skolēniem,  kuriem ir iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi,  iespēju stundas laikā iziet no klases.
  4. Atbalstīt Ziemassvētkus labdarības tirdziņu.
  5. Atbalstīt skolas alternatīvās dienas plānu.