Skolas padomes sēdes 2021./2022.m.g. 

Rīgas Baltmuižas pamatskolas Padomes sēdes 2021./2022.m.g.

 

 

Sēdes datums Apspriežamie jautājumi Lēmums
2021. gada

14.oktobrī

1. Mūsu skolas pārveidošanas normatīvie aspekti: jauns nosaukums – jaunie pamatdokumenti

2. Skolas padomes darba plāna un jauna sastāva apstiprināšana

3. Aktuālie jautājumi, saistītie ar COVID-19 izplatību

4. Par RD IJKSD papildfinansējumu

5. Ieteikumi skolas darba organizācijas uzlabošanai 2021./2022.m.g.

1.Apstiprināt Ilonas Timpas kandidatūru skolas padomes priekšsēdētajas amatā .

2.Uzdot skolas padomes locekļiem aktivizēt katra klases vecāku aprindas Edurio aptauju veicināšanas jomā.

3.Atzīt par labu saņemtu papildfinansējumu virzīt dabaszinības mācību jomas pilnveidošanai un planšetdatoru mācību kabineta izveidošanai.

2022.gada

17. februārī

1. Par skolas lokālo datortīklu attīstību  un paplašināšanu

2. Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu

3. Skolas dalība Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā (IEA ICCS 2022)

4. Piedalīšana projektā Erasmus  “Iebraucēju apmācība”

5. Skolas akreditācijas organizēšana

6. Skolas budžeta plāna projekts 2022.gadam

1.Apstiprināt projekta „Iebraucēju apmācība” partnerskolu sanāksmes Rīgas Baltmuižas pamatskolā izdevumu tāmi.

2.Uzdot skolas padomes locekļiem aktivizēt katras klases vecāku aprindas Edurio aptauju veicināšanas jomā.

3.Atzīt par labu saņemto finansējuma daļu virzīt ‘’Kultūras izpratne un pašizspausme mākslā un tehnoloģiju” mācību jomas pilnveidošanai.

4.Nosūtīt vēstuli RD IKSD ar lūgumu piešķirt papildfinsējumu skolas zēnu tualetes remontam.

2022.gada 5.aprīlī 1. Erasmus + projekta “Iebraucēju apmācība” pirmā mobilitāte mūsu skolā.

2. Par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Rīgas Baltmuižas pamatskolā.

3. Skolas akreditācijas organizēšana.

4. Par skolas vecāku piedalīšanās IKVD aptaujā par dažādiem jautājumiem un sadarbību ar skolu.

1.Uzdot skolas padomes locekļiem aktivizēt katras klases vecāku aprindas IKVD aptauju veicināšanas jomā.

2. Aktīvi piedalīties akreditācijas laikā sarunā ar komisijas locekļiem.

3. Skolas direktorei rast iespēju risināt jautājums par 6.,8.,9.klases krievu valodas mācību stundu organizēšanu sakarā ar  krievu valodas skolotājas ilgstošo darbnespēju.