Skola sāk darbu pie jauna skolas Attīstības plāna

No 24. līdz 28. aprīlim klases audzināšanas stundās notiks diskusijas par četrām galvenajām skolas attīstības jomām:

mācīšanās, karjeras izglītība, ārpusklases dzīve, kārtība un disciplīna skolā.

Ceram uz skolēnu radošumu un aktivitāti.

Kopīgiem spēkiem veidosim stabilu un interesantu mūsu skolas nākotni!