“Senie amati un prasmes”

Lai es dziedu, kad es dziedu,

Dziesmu man nepietrūka:

Nav vēl viena izdziedata,

Simtu jaunu sacereju.

 

Šī gada maijā, Latvijas Etnogrāfiskakajā brīvdabas muzejā Rīgas Baltmuižas folkloras kopa “Birjuļki piedalījās Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā “Senie amati un prasmes”. Sarīkojuma mērķis bija sekmēt Rīgas bērnu un jauniešu līdzdalību Bērnu un jauniešu folkloras programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” procesā, tradīciju saglabāšanā, pārmantošanā un kopšanā, kuru galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma. Sarīkojuma udzevumi ir veidot izpratni par latviešu un mazākumtautību tradicionālo kultūru, veicinot lokālo tradīciju apgūšanu un popularizēšanu, veicināt Sarīkojuma dalībnieku un pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu kā arī sagatavot Kopu programmu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku 150.gadadienas koncertam.

Bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki pēc ilga laika tikās kopīgā sarikojumā, dancoja, dziedāja, gāja rotaļās, muzicēja, izzināja vairakus senos amatus un apguva šo amatu pamatprasmes.Mēs esam lepni, ka mūsu folkloras kopa ir daļa no šī liela pulka! Saņēma Valsts izglītības satura centra 1.pakāpes diplomu.Vēlamies pateikt PALDIES pasākuma organizatoriem par burvīgu pasākumu!

PALDIES vacākiem par atbalstu un bērniem par izturību!