“Sakopsim vidi”

Projekta “Sakopsim vidi” ietvaros, mācību priekšmetā – Dizains un tehnoloģijas, tika izgatavotas speciālas zīmes “Satīri aiz sava suņa”. Vēlāk, tās tika izvietotas apkārt skolas teritorijai.