Saīsinātā darba diena

Rīgas Baltmuižas pamatskolā mācību stundu ilgums 06.04.2023. būs 30 min!

(skolas direktores rīkojums Nr. RBPS-23-16-rs).