Rīgas Baltmuižas pamatskola turpina piedalīties projektā

Rīgas Baltmuižas pamatskola turpina piedalīties projektā “Latvijas skolas soma”. 14., 17. septembrī 7. – 9. klašu skolēnu iepazīšanās ar Vecrīgas pilsētvidi tika organizēta ar spēles elementiem klašu komandās. Pastaigu kvests vai izzinošas nodarbības pastaiga Vecrīgā: klašu komandas, atbildot uz jautājumiem, izmantojot IT tehnoloģijas, iepazina Vecrīgas ēkas, arhitektūru.

Vecrīgā klašu komandas izpildīja komandu uzdevumus patstāvīgi.  Katra komanda saņēma aploksni ar uzdevumu un aizgāja pa norādīto maršrutu. Foto atskaiti vajadzēja izsūtīt gidam – “Prima Tour” direktoram, kulturologam
Aleksejam Lukjančikovam.

Pasākums notika saistībā ar “Skola 2030”: Latvijas un pasaules vēsture; sociālās zinības; sports un veselība; vizuālā māksla; kultūras pamati; datorika.

LSS koordinators Marija Čerepenko