Pēdējais zvans 9. klases skolēniem

Šodien, 20. maijā, Rīgas Baltmuižas pamatskolā izskanēja pēdējais zvans 9. klases 50 skolēniem. Tradicionālos sveicienus no pirmajiem skolotājiem, klases audzinātājiem un pirmklasniekiem papildināja astotklasnieku norādījumi par eksāmeniem un folkloras ansambļa “Birjuļki” dziedātās dziesmas – pamācības. Pēdējo zvanu uz pēdējo klases stundu ieskandināja skolas direktore Gaļina Gusakova.