Pēdējā skolas diena

Kā jau ierasts, mācību gada noslēgumā mēs visi – skolēni, skolotāji, arī vecāki – pulcējāmies zālē, lai atskatītos uz aizvadīto mācību gadu un novēlētu cits citam jauku vasaru. Ir gandarījums, ka arī šogad visu klašu skolēni ir ne tikai mācījušies, bet arī aktīvi iesaistījušies dažādos pasākumos, konkursos un sacensībās. Par to viņiem teicām paldies, izsniedzot diplomus un balvas.

Skolotāja T. Muranova prezentēja projekta Erasmus ceļojumu uz Turciju.

Pēdējā klases stundā klases audzinātāji un skolēni veidoja puķi – novēlējumu skolai.