Pateicība par dalību akcijā “Labo darbu nedēļa 2022”

Akcija “Labo darbu nedēļa” ir lielisks instruments un platforma, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē un viens otru iedvesmotu  labajiem darbiem. „Labo darbu nedēļa” ir pamudinājums ik dienas atcerēties kādam pateikt Paldies, uzsmaidīt un pasniegt roku līdzcilvēkiem.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Paldies par ieguldīto laiku un darbu!