“Mana profesija”

Mūsu skola piedalās projektā Mana profesija.

Katrs skolēns saņems savu kodu, lai ieietu vietnē Mana skola.

 

Uzdevumi:

1. Īstenot fotokonkursu, iesaistot skolēnus radošās aktivitātēs

2.Realizēt pasākumus, kuri veicina apgūstamās specialitātes izvēli un karjeras turpmāko attīstību jauniešiem.

3.Popularizēt projekta aktivitātes plaši sabiedrībā un masveidīgi iesaistīt iedzīvotājus atsevišķās projekta aktivitātēs.

4.Īstenot projekta finansētāju publicitātes kampaņu, parādot darbības jomu, piedāvātos produktus un pakalpojumus, kā arī profesijas, kurās uzņēmumi nodarbina darba ņēmējus.

 

Viss notiek internetā, jo tas skolēniem nesagādā grūtības, Interneta vietnē iesniedz darbus www.manaprofesija.lv

Jaunāko klašu skolēniem nav pieejami sociālie tīkli, bet arī viņi varēs piedalīties, aktivitātēs iesaistot savus vecākus, vecvecākus.

Galvenās projekta aktivitātes tiek īstenotas interneta vidē un skolēniem darbojoties patstāvīgi ārpus telpām.

 

5.slaids – Tēmas – Latvijā strādājošu uzņēmumu darbības jomas.  Tēmas izvēlētas tā, lai skolēniem parādītu, ar ko Lavijā nodarbojas uzņēmumi, kādas profesijas, kādas ir karjeras iespējas.

6. slaids – Mērķa grupas:

Skolēni kā fotokonkursa dalībnieki

Netiešā grupa – piedalās balsojumā. Ar īstenošanu saistītā grupa, protams, pedagogi.

Projekts ļaus katram jaunietim lielāku vērību pievērst sev apkārt esošām lietām un norisēm, kā arī ieraudzīt, ko citi ir saskatījuši.

 

M.Čerepenko