VALSTS PĀRBAUDES DARBI 2022./2023.m.g.

Šobrīd gaidām, kad apstiprinās izmaiņas MK noteikumos par VPD norisi 2022./2023.m.g.