Mācību gada noslēguma balvas TRIUMFS pasākums

30. maijā Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēni piedalījās jau par tradīciju kļuvušajā mācību gada noslēguma balvas TRIUMFS ieguvēju pasākumā. Katra klase gatavoja vizītkarti par savu klasi un apsveikuma vārdus. Savu klasi apsveica arī klases audzinātāji, akcentējot svarīgāko un interesantāko notikumu klasē mācību gada laikā. Balvas TRIUMFS nominācijas skolēni ieguva par augstiem sasniegumiem mācībās pēc vidējās balles reitinga, par sasniegumiem sportā un konkursos.

Visiem skolēniem un skolotājiem jaukas un saulainas vasaras brīvdienas!