Labo darbu nedēļa

Katru gadu Latvijā tiek organizēta akcija  “Labo darbu nedēļa.” Tā ir lieliska iespēja  mācīt un ar praktiskiem piemēriem rādīt, kā darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot atalgojumu.

Arī mūsu skolas 5. un 7. klases skolēni  piedalījās labajos darbos. Viņi palīdzēja sētniekam uzkopt skolas apkārtni – grāba nokritušās koku lapas

Bija patīkami apzināties, ka kopā ir paveikts labs darbs.