Karjeras nedēļa 2022

 

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēni piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā. 

Karjeras nedēļā notiks dažādi izzinoši pasākumi – diskusijas,  tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.  

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 

20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

20.10. plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā. 

Karjeras nedēļas laikā skolotāji tiek aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos 

Karjeras Izglītība  

KN 2022 darba plāns 

                                                                  

Nr.  Pasākums  Klase  Datums  Piezīmes 
1. Diskusija vecākiem, ģimenes locekļiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”     20.10.2022. 

plkst. 19.00 

Tiešsaistē@TavaiKarjerai Facebook 
2. Klātienes seminārs nodarbība uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai -“Jaunā uzņēmēja ABC”  9.a,b 

skolēnu grupai 

18.10.2022. 

plkst. 12.00 

Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā 
3. Nodarbība “Man ir ideja un es varu to īstenot”   1.-6.  17.-20. oktobris  Klases stunda (elektronisks materiāls skolotājiem) 
4. Nodarbība  mācībstunda “Kā attīstīt superspējas?”   7.-9.  17.20.2022.  Videonodarbība 
5. Tikšanās ar LU lektori un ķirurģijas māsiņu M. Jerjominu  8., 9.  18.10.2022.  

plkst. 12.05 

8., 9. kl. 
6. Ekskursija uz maizes ceptuvi “Lāči”  3.  18.10.2022.  Babītes pagasts 
7. Ekskursija uz VUGD, Rīģas reģiona pārvaldi, 10. daļu   7.  20.10.2022. 

plkst. 12.00 

Guberņciems 7 
8. Tiešsaistes diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?  9.  20.10.2022. 

plkst. 13.00 

Tiešsaistē@TavaiKarjerai Facebook 

 

KI koordinators M.Čerepenko