“Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamos materiālus?”

Kuģu kolekciju izgatavoja 5. klases skolēni dizaina stundā, mācoties par tēmu “Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamos materiālus?”