Jauna iniciatīva – Eiropas Rakstnieku diena

Šodien ir pirmā Eiropas Rakstnieku diena visā Eiropā, lai veicinātu skolēnu interesi par grāmatu lasīšanu, kā arī lai palīdzētu atklāt Eiropas valodu un literatūras daudzveidību, arī mūsu skolā klases audzināšanas stundās šodien notika šī iniciatīva. Skolēni stāstīja par savu interesantāko grāmatu.

Literatūra veicina personisko izaugsmi un iesaisti sociālajos procesos, lasītprasme ir viena no pamatprasmēm, kas balsta gan medijpratību, gan informācijas pratību, gan citas mūsdienu pratības arī mūsu skolēniem Latvijā.