Izglītības iestāžu skrīninga testēšana 2022. gada martā

Izglītojamo skrīnings līdz 13.03.2022. saglabāsies līdzšinējā kārtībā. 

Nevakcinētiem /nepārslimojušiem izglītojamiem  tiek saglabāts laboratorijas (kociņu) apvienotā parauga PĶR tests reizi nedēļā. Testēšanas diena – ceturtdiena.

Pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie, kā arī  pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas).