Individuālās un grupu karjeras konsultācijas

Karjera  ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. Lai būtu vieglāk virzīt personīgos karjeras ceļus, piedāvājam 7. – 9.klašu skolēniem apmeklēt individuālās un grupas karjeras konsultācijas pie pedagoga karjeras konsultanta Zeltītes Liepiņas.

Konsultācijas notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā

no plkst. 15.00 – 18.00, 18. telpā,

pirms tam piesakoties [email protected]

 

Skolā turpina strādāt projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Rīgas Baltmuižas pamatskolas 7. – 9. skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos. Ko var iegūt skolēns no individuālajām karjeras konsultācijām?

  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē;
  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk karjeras izvēlē;
  • iegūt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u. c.

Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām ir iespējams:

  • klātienē 11. kabinetā
  • e-klases pastā – skolotāja Marija Čerepenko

Konsultācijas pieejamas arī online režīmā (attālināti zoom.lv programmā).

  • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu.
  • Iesniegumu vari saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta 11. kab.
  • Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt arī:

Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv

Pedagogs karjeras konsultants: Marija Čerepenko