Erasmus+ projekta “Iebraucēju apmācība” pirmā mobilitāte Latvijā no 2022. gada 28.martā līdz 01. aprīlīm

Mūsu skolā viesojās Erasmus+ projekta partneri no Grieķijas, Rumānijās un Turcijās. Mūsu mērķis bija iepazīstināt viņus ar izglītības sistēmu Latvijā, sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Vizītes laikā mūsu skolā mēs parādījām skolas infrastruktūru, viesi apmeklēja stundas. Skolas direktore G.Gusakova iepazīstināja ar izglītības sistēmu, skaidroja izglītības īpatnības mazākumtautību skolās. Kopā ar partneriem apspriedām iebraucēju apmācības metodes un izaicinājumus.

Ņemot vērā projekta tēmu, pasākuma laikā uzstājās skolas folkloras kopa “Birjuļki”, lai parādītu latviešu un mazākumtautību tradīcijas. Kopas dalībnieki dziedāja, dejoja un spēlēja. Viesi ar prieku piedalījās spēlēs un radošajā darbnīcā. Tradīciju un paražu iepazīšana ir labs veids, kā iepazīt citas tautas un saskatīt kopīgo.

Projekta dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Vecrīgu un iepazīt seno Rīgu, pilsētas un Latvijas vēsturi. Turpinot darbību, mēs apmeklējām pirmskolas iestādi “Lācītis” Kauguros. Organizējām ekskursiju Lielupes brīvdabas muzejā un pastaigu Jūrmalā.

Vizītes noslēgumā tika organizētas svētku pusdienas, kuru laikā tika pārrunāti paveiktie darbi un dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.

Visi projekta dalībnieki guva jaunu pieredzi.