Dabaszinātņu nedēļa skolā

18. janvārī skolā notika pasākums “Nezināmais un zināmais par ūdeni” 5.-9.klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija – ūdens daudzveidības izpēte. Ūdens aizņem 70% no planētas Zemes. Pasākuma organizatori bija dabas cikla un matemātikas skolotāji. Skolā bija 4 laboratorijas (ķīmiskā, matemātiskā, fizikālā, ģeogrāfiskā), katrā no tām tika pētīts ūdens no noteiktas zināšanu jomas viedokļa. Skolēniem tika dota iespēja eksperimentāli pētīt ūdens kā vielu šķīdinātāja īpašības, iepazīties ar lielāko geizeru aprakstu un izvietojumu, veikt mērījumus un aprēķinus saistībā ar ūdens blīvumu un tilpumu.

Pandēmijas laikā katra laboratorija savos kabinetos strādāja attālināti, bet, izmantojot modernās tehnoloģijas, starp kabinetiem bija iespēja izveidot telekonferenci ar iespēju vērot katras laboratorijas darba prezentāciju. Gatavojoties pasākumam, notika cieša sadarbība starp priekšmetu skolotājiem, un skolēni ar lielu prieku eksperimentēja.

Dabaszinātņu jomas koordinatore D. Grišule