Alternatīva mācību diena mūsu skolā

Karjeras izglītības pasākumi 11.03.3022.

Nodarbība “Mana karjera” 6.a, 7.a, 9.a klases skolēniem

Nodarbība virtuāla ekskursija “Getliņu Eko” 9.b kl.

Latvijas skolas somas pasākums 11.03.2022. ( 1.-4.kl.)

Rēzeknes tēatra “Joriks” izrāde “Alvas zaldātiņš”:

Latvijas skolas somas pasākums 11.03.2022.

Orientēšanās spēle ar Latvijas kanonu skolas apkārtnē: 5.-9.klases.