Mīļie skolotāji, sveicot skolotāju dienā, novēlām Jums spēku un izturību. Lai ir veselība, dzīvesprieks un gandarījums par padarīto!

Paldies par Jūsu ieguldīto darbu ,pacietību un sapratni, mēs to tiešām. Oi!….cepuri nost skolotājiem!

Baltmuižas skolēni