APSVEICAM!

7.a skolnieci

POĻINU BOTINU

ar iegūto

ATZINĪBU

Rīgas 40.vidusskolas 1.atklātajā vizuālās mākslas konkursā 1.-9. klasēm

Paldies vizuālās mākslas

skolotājai Andai Sostei!