Vizuālās mākslas stundās skolēni kopē un pēta vecmeistaru darbus un veido savus radošos darbus